Arviomäärärahan ylitys TEM/2023/11

« Raha-asiainvaliokunta 30.11.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Arviomäärärahan ylittäminen valtion vuoden 2023 talousarvion momentilla 32.30.52.

Ministeri

Kai Mykkänen

Esittelijä

Johtaja Jukka Nummikoski, p. +358 295 047 333

Asia

Momentille 32.30.52 Palkkaturva on myönnetty määrärahaa 33 460 000 euroa.

Määrärahaa saa momentin perustelujen mukaisesti käyttää:

1) palkkaturvalain (866/1998) ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) mukaisten menojen maksamiseen

2) takaisinperittyjen saatavien palautusten ja niistä kertyvien korkojen maksamiseen

3) palkkaturvamenettelyyn liittyviin viranomaismaksuihin, oikeudenkäyntikuluihin ja konkurssikustannusten maksamiseen sekä työnantajien tilitoimistoille maksettaviin kustannuksiin, kun palkkaturvaviranomainen on pyytänyt työnantajan tilitoimistolta selvitystä palkkasaatavista

4) kulutusmenojen maksamiseen.

Määrärahasta on em. kohdan 1) palkkaturvaan 24.11. tilanteessa maksettu 30,9 miljoonaa euroa. Tähänastisen maksatuksen perusteella palkkaturvaa arvioidaan maksettavan koko vuoden aikana noin 39,0 miljoonaa euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriö esittää, että talousarviovuoden 2023 arviomäärärahamomentti 32.30.52 Palkkaturva voidaan ylittää yhteensä 5 810 000 eurolla.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.