Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2023/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2024 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen nuorten liikkuvuudesta Kanadan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 83/2023 vp; EV 74/2023 vp)

Ministeri

Arto Satonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Jarmo Tiukkanen, p. +358 295 047 355

Esitys

Valtioneuvoston esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy nuorten liikkuvuudesta Kanadan kanssa tehdyn sopimuksen ja

vahvistaa lain nuorten liikkuvuudesta Kanadan kanssa tehdystä sopimuksesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.