Pääomittaminen TEM/2023/6

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.11.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kansallinen Lääkekehityskeskus Oy –nimisen osakeyhtiön oman pääoman korottaminen

Ministeri

Wille Rydman

Esittelijä

Erityisasiantuntija Anni Kaukoranta, p. +358 295 047 072

Asia

Päätöksellä valtuutetaan työ- ja elinkeinoministeriö tekemään valtion puolesta 20 000 000 euron vastikkeeton sijoitus Kansallinen Lääkekehityskeskus Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoitus tehtäisiin kahdessa erässä, joista ensimmäinen vuonna 2023 ja toinen vuonna 2025.

Kansallinen Lääkekehityskeskus Oy on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjaukseen ja hallinnonalaan. Yhtiön tehtävänä on arvioida lääkekehitysaihioita ja kehittää niistä kaupallisesti potentiaalisia tuotteita ja pääomasijoituskelpoisia yrityksiä. Yhtiön tarkoitus on edistää kilpailukykyistä lääkekehitystä ja siihen pohjautuvaa liiketoimintaa Suomessa. Määräraha kohdennetaan yhtiön toiminnan käynnistämiseen sekä ensimmäisiin lääkekehitysprojekteihin.

Esitys

Valtioneuvosto valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriön tekemään valtion puolesta 20 000 000 euron vastikkeettoman sijoituksen Kansallinen Lääkekehityskeskus Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.