Fennovoima Oy:n periaatepäätöshakemuksen käsittely 2010

Fennovoima Oy jätti 14.1.2009 valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksensa (PAP-hakemus) ydinvoimalaitoksen rakentamisesta Pyhäjoelle, Ruotsinpyhtäälle tai Simoon. Fennovoima muutti 11.12.2009 periaatepäätöshakemustaan jättämällä Ruotsinpyhtään pois sijoituspaikkavaihtoehdoistaan. Valtioneuvosto teki hakemuksesta periaatepäätöksen 6.5.2010. Eduskunta vahvisti periaatepäätöksen 1.7.2010.

Työ- ja elinkeinoministeriö edellytti 20.2.2009 yhteysviranomaisen lausunnossaan Fennovoimalta lisäselvityksiä ydinvoimahankkeen ympäristövaikutuksista.

Lisätietoja: Jorma Aurela

Periaatepäätös, hakemus ja kuulutus

Muut lausunnot

Lisäselvitykset

Lausunnot