Fennovoima Oy:n periaatepäätöshakemuksen käsittely 2010

Fennovoima Oy jätti tammikuussa 2009 valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksensa (PAP-hakemus) ydinvoimalaitoksen rakentamisesta Pyhäjoelle, Ruotsinpyhtäälle tai Simoon. Fennovoima muutti joulukuussa 2009 periaatepäätöshakemustaan jättämällä Ruotsinpyhtään pois sijoituspaikkavaihtoehdoistaan. Valtioneuvosto teki hakemuksesta periaatepäätöksen toukokuussa 2010. Eduskunta vahvisti periaatepäätöksen heinäkuussa 2010.

Työ- ja elinkeinoministeriö edellytti helmikuussa 2009 yhteysviranomaisen lausunnossaan Fennovoimalta lisäselvityksiä ydinvoimahankkeen ympäristövaikutuksista.

Lisätietoja: Jorma Aurela

Lausunnot