Fennovoiman YVA-ohjelma 2008

Fennovoima Oy toimitti tammikuussa 2008 työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain (468/1994; YVA-laki) mukaisen arviointiohjelman (YVA-ohjelma) ydinvoimahankkeesta. YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan tahon suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Arviointiohjelma sisältää myös kuvauksen hankkeen arvioidun vaikutusalueen ympäristön nykytilasta.

Yksityisten henkilöiden lausumat mielipiteet ovat saatavilla työ- ja elinkeinoministeriön arkistosta.

Lisätietoja: Jorma Aurela

Muut lausunnot

Kansainvälinen kuuleminen - Saksa (DE)

Kansainvälinen kuuleminen - Viro (EE)

Kansainvälinen kuuleminen - Liettua (LT)

Kansainvälinen kuuleminen - Latvia (LV)

Kansainvälinen kuuleminen - Norja (NO)

Kansainvälinen kuuleminen - Puola (PL)

Kansainvälinen kuuleminen - Ruotsi (SE)