Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Företagsfinlands telefontjänst som fyller 10 år får beröm

Arbets- och näringsministeriet
13.11.2019 18.03
Nyhet
Nainen puhuu puhelimessa

Det har gått tio år sedan Företagsfinlands telefontjänst etablerades. Utvecklingen av tjänsten inleddes under ledning av arbets- och näringsministeriet, och det första kundsamtalet togs emot den 16 november 2009. Kundnöjdheten ligger på en hög nivå vid de regelbundna mätningarna.

Företagsfinlands telefontjänst tillhandahålls på tre språk (finska, svenska, engelska) och via tre kanaler: telefon, elektronisk servicebegäran och chatt.    

Kundnöjdheten mäts regelbundet, och resultaten har varit utmärkta: I enkäten från i fjol våras gav de kunder som ringde till tjänsten betyget 9 för tjänsten (på en skala 0–10) och de kunder som uträttat sina ärenden via chatten 4,4 (skala 1–5).

Företagsfinlands telefontjänst har fått mycket beröm särskilt för rådgivningen som är omfattande, kompetent och smidig.  I djungeln av företagstjänster har det upplevts som viktigt att det finns en lättillgänglig riksomfattande tjänst som verkligen fungerar som ett enda serviceställe för många olika servicebehov. 

Från en tjänst för de som planerar företagsverksamhet till en tjänst för alla företagare

I etableringsskedet byggde telefontjänsten på behoven hos kunder som planerade företagsverksamhet. Nuförtiden har telefontjänsten utvidgats till att erbjuda rådgivning också till verksamma företag.  År 2014 kompletterades tjänsten med FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomisk rådgivning för företag som har ekonomiska problem och betalningsproblem. Kontaktvolymerna har ökat i jämn takt från år till år: år 2010 tog ca 5 600 personer kontakt med telefontjänsten och i år uppskattas antalet till ca 35 000.

Telefonservice "via ett enda serviceställe" med stöd av ett partnernätverk

Tjänstens rådgivning överskrider de traditionella organisations- och förvaltningsgränserna, och samarbetet inom partnernätverket är tätt. Till exempel innehållet i den rådgivning som telefontjänsten tillhandahåller och upprätthållandet av den kompetens som det kräver har fastställts tillsammans. I partnernätverket ingår Företagsfinlands telefontjänst (arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenters), Patent- och registerstyrelsen, Skatt, Business Finland, Tullen och Finnvera.

Kundtjänstkanal på webbplatsen Suomi.fi/yritykselle

Tjänsten fungerar nuförtiden som kundtjänstkanal för webbplatsen Suomi.fi/yritykselle. Därmed har Befolkningsregistercentralen blivit en viktig samarbetspartner för telefontjänsten. Frågor som gäller e-tjänster i Suomi.fi (särskilt identifiering och tjänsten fullmakter) och de ärendehanteringstjänster som använder dem (bland annat MinSkatt, Inkomstregistret), har under det senaste året utgjort närmare en tredjedel av alla kontakter med telefontjänsten. 

Företagsfinlands telefontjänst är en del av arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, som är en separat enhet vid NTM-centralen i Södra Savolax som styrs av arbets- och näringsministeriet. Antalet anställda är 10. De arbetar i hela landet med NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas verksamhetsställen som utgångspunkt.

Ytterligare upplysningar: 
Marjo Öhmann, servicechef för Företagsfinlands telefontjänst, [email protected], tfn 0400-767697
Jari Leskinen, utvecklingschef för FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomisk rådgivning, [email protected], tfn 040 593 3157
Tuija Groop, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, [email protected], tfn 029 5049246

Företagsfinlands telefontjänst stöder de olika cyklerna i företagsverksamheten

Den riksomfattande telefontjänsten tillhandahåller både de som står i begrepp att grunda ett företag och verksamma företag  

  • information och rådgivning i allmänna frågor som gäller grundandet av ett företag
  • information om offentliga företags- och arbetsgivartjänster samt e-tjänster som anknyter till dem 
  • rådgivning om användning av Suomi.fi-tjänsterna
  • vid behov handledning för annan expertservice.

FöretagsFinlands telefontjänst: tfn 0295 020 500, www.suomi.fi/yritys-suomi-puhelinpalvelu

 
Sivun alkuun