Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

10-vuotias Yritys-Suomi-puhelinpalvelu kerää kiitosta

Työ- ja elinkeinoministeriö
13.11.2019 18.03
Uutinen
Nainen puhuu puhelimessa

Yritys-Suomi-puhelinpalvelun perustamisesta on 10 vuotta. Palvelun kehittäminen käynnistyi TEM:n johdolla, ja ensimmäinen asiakaspuhelu vastaanotettiin 16.11.2009. Asiakastyytyväisyys on säännöllisissä mittauksissa korkealla tasolla.

Yritys-Suomi-puhelinpalvelua tarjotaan kolmella kielellä (suomi, ruotsi, englanti) ja kolmen eri kanavan kautta: puhelin, sähköinen palvelupyyntö ja chat.

Asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti, ja tulokset ovat olleet erinomaisia: kevään 2019 kyselyssä palveluun soittaneet asiakkaat antoivat palvelusta arvosanan 9 (asteikolla 0–10) ja chat:ssa asioineet asiakkaat 4,4 (asteikolla 1–-5). 

Runsaasti kiitosta ovat saaneet erityisesti Yritys-Suomi-puhelinpalvelun tarjoaman neuvonnan laaja-alaisuus, asiantuntevuus ja vaivattomuus.  Yrityspalveluiden viidakossa on koettu tärkeänä, että on olemassa helposti saavutettavissa oleva valtakunnallinen palvelu, joka toimii aidosti yhden luukun porttina monenlaisissa palvelutarpeissa.

Yritystoimintaa suunnittelevien palvelusta kaikkien yrittäjien palveluksi

Perustamisvaiheessa puhelinpalvelu rakentui yritystoimintaa suunnittelevien asiakkaiden tarpeisiin. Nykyään puhelinpalvelu on laajentunut tarjoamaan neuvontaa myös toimiville yrityksille.  Palvelu täydentyi vuonna 2014 talous- ja maksuvaikeuksiin joutuneille yrityksille suunnatulla Yritys-Suomi Talousapu-neuvontapalvelulla. Kontaktimäärät ovat kasvaneet tasaisesti vuosittain: vuonna 2010 puhelinpalveluun tuli noin 5 600 yhteydenottoa ja tänä vuonna määräksi arvioidaan noin 35 000 kappaletta.

Puhelinpalvelua "yhden luukun periaatteella" kumppaniverkoston tuella

Palvelun neuvonta ylittää perinteiset organisaatio- ja hallintorajat, ja yhteistyö kumppaniverkosto sisällä on tiivistä. Esimerkiksi puhelinpalvelun tarjoaman neuvonnan sisällöt ja niiden vaatima osaamisen ylläpito on määritelty yhdessä. Kumppaniverkostoon kuuluvat Yritys-Suomi-puhelinpalvelu (TE-aspa), Patentti- ja rekisterihallitus, Vero, Business Finland, Tulli ja Finnvera.

Asiakaspalvelukanava Suomi.fi/yritykselle-sivustolla

Palvelu toimii nykyään Suomi.fi/yritykselle sivuston asiakaspalvelukanavana. Sen myötä Väestörekisterikeskuksesta on tullut keskeinen yhteistyötaho puhelinpalvelulle. Suomi.fi:n sähköisiin palveluihin (erityisesti tunnistautumiseen ja valtuudet-palveluun) ja niitä käyttäviin asiointipalveluihin (muun muassa OmaVero, Tulorekisteri), liittyvät kysymykset ovat viimeisen vuoden aikana muodostaneet lähes kolmanneksen kaikista puhelinpalveluun tulleista kontakteista. 

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu toimii osana Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskusta (TE-aspa), joka on TEM:n ohjaaman Etelä-Savon ELY-keskuksen erillisyksikkö. Henkilöstöä on yhteensä 10. He toimivat ympäri Suomea ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimipaikoista käsin.

Lisätietoja 
Yritys-Suomi-puhelinpalvelun palvelupäällikkö Marjo Öhmann, [email protected], puh. 0400 767 697
Yritys-Suomi- Talousapu neuvontapalvelun kehityspäällikkö Jari Leskinen, [email protected], puh. 040 593 3157
neuvotteleva virkamies Tuija Groop, työ- ja elinkeinoministeriö, [email protected], puh. 0295 049 246

Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta tukea yritystoiminnan elinkaaren eri vaiheisiin

Valtakunnallisesta puhelinpalvelusta niin yritystä perustamassa olevat kuin toimivat yrityksetkin saavat  

  • tietoa ja neuvontaa yleisissä yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa
  • tietoa julkisista yritys- ja työnantajapalveluista sekä niihin liittyvistä sähköisistä palveluista
  • neuvontaa Suomi.fi-palvelujen käyttöön
  • ohjausta tarvittaessa muuhun asiantuntijapalveluun.

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu: puh. 0295 020 500, www.suomi.fi/yritys-suomi-puhelinpalvelu

 
Sivun alkuun