Hyppää sisältöön
Media

Alueelliset matkailuhankkeet ja kestävä matkailu esillä Matkailufoorumissa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.2.2023 13.08
Tiedote
Lappi

Työ- ja elinkeinoministeriön Matkailufoorumin kokouksessa 17.2.2023 esillä olivat alueellisten matkailuhankkeiden arvioinnin tulokset sekä kestävän matkailun kansalliset indikaattorit.

Foorumi keskusteli alueiden matkailuelinkeinon elpymistä tukevan hankekokonaisuuden arvioinnin tuloksista. Matkailualan digitalisaatio (markkinointi ja saavutettavuus) nousi esille useimmissa hankkeissa. 

Vuosina 2020–2021 toteutetuissa hankkeissa syntyneet tulokset ovat luoneet edellytyksiä matkailuelinkeinon elpymiselle koronapandemiasta. Rahoituksella on tuettu sellaista alan liiketoiminnan infrastruktuuria (mm. tiedolla johtaminen), johon muut tukitoimet eivät ole kohdentuneet. Jäsenet kantoivat huolta, että yritykset saataisiin mukaan ja sitoutumaan kehittämistyöhön entistä paremmin myös tulevaisuudessa. Aluehankkeiden kaltaisia joustavia rahoitusmahdollisuuksia toivottiin myös jatkossa. 

Indikaattorit tukevat vastuullista johtamista

Visit Finlandin ja matkailualan yhteistyössä  laatimat kansalliset kestävän matkailun indikaattorit tukevat alan vastuullista johtamista. Indikaattorit on laadittu osana Sustainable Travel Finland -ohjelmaa.  Indikaattorien tuottama tieto kannustaa yritysten ja alueiden  kestävään kehittämiseen sekä tarjoaa työkalut vastuullisuustoimenpiteiden mittaamiseen ja seurantaan. Hyvin käytettynä indikaattorit edistävät osaltaan Suomen kiinnostavuutta kestävän matkailun edelläkävijämaana. 

Alustavien tulosten mukaan jo nykyään luonnon monimuotoisuus huomioidaan melko hyvin matkailutarjonnassa. Sen sijaan sosiaalisen kestävyyden kehittämisessä matkailualalla on yhä paljon tehtävää. Muun muassa matkailupalveluita liikuntarajoitteisille  voisi lisätä. Indikaattorien tulokset julkaistaan 25.4.2023. 

Jäsenet näkivät Sustainable Travel Finland -ohjelman arvokkaaksi työkaluksi alan kestävyyden edistämisessä myös tulevaisuudessa. Jäsenet kannustivat alan toimijoita yhteistyössä viestimään vieläkin vahvemmin jo tehdystä työstä kestävyyden edistämiseksi. Ala tarvitsee rahoitusmahdollisuuksia erikokoisten aineellisten ja aineettomien investointien edistämiseksi. Kestävyyden edistämisessä tulee huomioida vihreän siirtymän rinnalla vahvasti myös sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys. 

Matkailufoorumin tehtävänä on toimia kansallisena neuvoa-antavana asiantuntijaryhmänä laajasti matkailun kehittämiseen liittyvissä strategisissa kokonaisuuksissa. Foorumin puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri Mika Lintilä. Foorumissa ovat edustettuina alan kannalta keskeiset ministeriöt sekä niiden hallinnonalojen yksiköt, maakuntien liitot ja valtion aluehallinto, matkailun alueorganisaatiot, matkailuyritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä järjestöt. 

Lisätiedot: 
johtava asiantuntija, Sanna Kyyrä, TEM, p. 029 504 7012
 

 
Sivun alkuun