Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Yrkesbarometern: Antalet yrken som lider av arbetskraftsbrist har ökat

Arbets- och näringsministeriet
20.9.2018 9.00 | Publicerad på svenska 20.9.2018 kl. 14.26
Pressmeddelande

Det finns nu 48 yrken som lider av arbetskraftsbrist. Enligt utvärderingen som gjordes förra året var antalet yrken som lider av brist på arbetskraft 32. För två år sedan bedömdes endast 15 yrken av sammanlagt 200 som ingick i granskningen lida av arbetskraftsbrist.

Uppgifterna finns i arbets- och näringsministeriets yrkesbarometer som utgavs den 20 september 2018 och som baserar sig på arbets- och näringsbyråernas uppskattningar från augusti-september 2018.

Antalet yrken där det råder överutbud av arbetskraft har på motsvarande sätt minskat. Nu råder det överutbud av arbetskraft inom 25 yrken, medan antalet för ett år sedan var 43.

Störst brist på logopeder

Det råder enligt utredarna stor brist på kompetent arbetskraft inom logopedbranschen.   Inom byggbranschen råder det brist framför allt på arbetsledare och byggnadsingenjörer. Den långvariga bristen på sjukskötare och läkare verkar heller inte lätta. Nya yrken på top 15 -listan över yrken med brist på arbetskraft är svetsare och skärbrännare.

Överutbudet av är särskilt stort i fråga om kontorssekreterare. Resebyråarbetare är ett nytt yrke på top 15-listan för överutbud. Problemen med tillgång till arbetskraft håller på att förvärras inom maskin- och metallindustrin. Tydlig brist på såväl svetsare som andra yrkesmänniskor inom maskinteknik rådde senast i början av 2000-talet.

Bristen på arbetskraft proportionellt sett störst i Österbotten

Av de 200 yrken som ingick i utvärderingen var den proportionella andelen av yrken som lider av arbetskraftsbrist störst i Österbotten, Egentliga Finland, Nyland och Birkaland. Andelen överutbudsyrken var enligt 2018 års yrkesbarometer störst i Norra Karelen.

Under den närmaste framtiden kommer rekryteringsbehoven att öka bland annat inom följande yrkesgrupper: applikationsplanerare, maskinteknikexpert, applikationsprogrammerare och barnträdgårdslärare.

Arbets- och näringsbyråernas uppskattning från augusti-september 2018 finns i sin helhet på www.ammattibarometri.fi

Ytterligare information:
Mika Tuomaala, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 50 48450

 
Sivun alkuun