Hyppää sisältöön
Media

Tillgången till uppgifter om energi- och vattenförbrukning förbättras

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2021 13.45 | Publicerad på svenska 25.3.2021 kl. 13.55
Pressmeddelande
Kuva vesihanasta

Statsrådet utfärdade i dag en förordning som ska förbättra värmeenergi- och vattenanvändares tillgång till sina egna förbrukningsuppgifter. Målet är också att minska växthusgasutsläppen och den övriga miljöbelastningen genom minskad energi- och vattenförbrukning.

De lagändringar som energieffektivitetsdirektivet förutsätter trädde i kraft i Finland den 23 november 2020. I Finland förutsatte kraven ändringar i författningar som gällde energieffektivitet, byggande och boende.

Genom förordningen utfärdas detaljerade bestämmelser om lämnande av förbruknings- och faktureringsuppgifter för fjärrvärme och fjärrkyla till energidetaljistens slutkunder samt om lämnande av förbruknings- och faktureringsuppgifter för vatten till slutförbrukaren.

I förordningen ingår också närmare bestämmelser om bestämmandet av det vederlag eller annan ersättning som ska betalas för vatten. Andelen kallt respektive varmt vatten och kostnaderna för den värmeenergi som använts för uppvärmning av det varma vattnet ska faktureras enligt förbrukningen.

En aktieägare i ett bostadsaktiebolag, en hyresgäst och en bostadsrättshavare ska varje månad ges information om förbrukningen av varm- och kallvatten för hushållsbruk. Därtill ska det i samband med uttag av vattenavgiftsvederlag eller annan ersättning ges närmare information om grunderna för bestämmandet av vederlaget eller ersättningen. I praktiken sker faktureringen enligt den faktiska förbrukningen vanligtvis en gång per år. 

Enligt de lagändringar som gjordes i slutet av 2020 ska de lägenhetsspecifika vattenförbrukningsmätare som installeras i byggnader vara fjärravläsbara. Kraven gäller nya byggnader som det söks bygglov för. Befintliga husbolag övergår till fakturering enligt förbrukning i takt med att lämpliga fjärravläsbara vattenmätare installeras i dem i samband med stambyte. Kravet på fjärravläsbarhet gäller även värmeenergimätare.

Mer information på webben:
www.vedenkulutusmittaus.fi (Motiva Oy:s webbplats för rådgivning om mätning av vattenförbrukningen i husbolag) på finska
Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande om de lagändringar som gäller lägenhetsspecifik fakturering för vatten 

Mer information:
Eriika Melkas, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7134
Pia Kotro, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7229
 

 
Sivun alkuun