Hyppää sisältöön
Media

Avoin vuoropuhelu ohjaa TE2024-uudistuksen toimeenpanoa – tiedon jakamiseksi perustetaan valtion ja kuntien yhteinen viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyöalusta

14.12.2022 9.26
Uutinen

Työllisyyden ministerityöryhmän alainen työvoimapolitiikan palvelurakenne -alatyöryhmä kokoontui perjantaina 2.12.2022 käsittelemään TE2024-uudistuksen toimeenpanoa ja tulevaa valtakunnallista valmistelurakennetta.

Julkisten työvoima- ja yri tyspalvelujen uudelleen järjestämistä koskeva hallituksen esitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Lait on tarkoitus vahvistaa maaliskuussa 2023. Samanaikaisesti eduskunnan käsittelyn kanssa uudistuksen toimeenpanovaiheen valmistelu on käynnistynyt.

Alatyöryhmä painotti, että uudistuksen etenemisen ja onnistumisen kannalta erityisen tärkeää on avoin valmistelu ja vuorovaikutus, yhteistyö sekä kaikkien osapuolten sitoutuminen muutokseen. TE-toimistojen ja kuntien asiantuntijoiden vahvan osaamisen hyödyntäminen on valmistelussa keskeisellä sijalla. Palvelujen jatkuvuuden turvaamiseen asiakkaille muutosvaiheessa kiinnitetään erityistä huomiota.

Kokouksessa todettiin, että uudistuksen toimeenpanossa ei ole kyse vain rakenteiden luomisesta, vaan yhteiseen tekemiseen ja vuoropuheluun kannustamisesta alueilla. Alueellisen ja valtakunnallisen valmistelun yhteensovitus tulee lisäksi varmistaa. 

Erityisen tärkeää on saada valmisteluun kunnat, jotka eivät ole kokeiluissa mukana. Kokeilukunnilla on osaltaan mahdollisuus varmistaa Kuntaliiton kuntatyyppiverkostoissa tiedon ja kokeilujen oppien leviäminen myös kokeilujen ulkopuolisiin kuntiin. Kuntaverkostoissa kunnat pohtivat yhdessä toimeenpanon valmisteluun liittyviä kysymyksiä. Näin voidaan varmistaa, että kaikki kunnat pysyvät uudistuksen vauhdissa mukana.

Valtakunnallinen toimeenpano-ohjelma muutoksen tueksi

TE-palvelut 2024 -uudistuksen sekä KOTO24-uudistuksen sujuvan toimeenpanon ja muutoksen johtamisen tueksi valmistellaan toimijoiden yhteinen, valtakunnallinen toimeenpano-ohjelma. Ohjelma valmistellaan yhdessä kaikkien uudistuksen keskeisten toimijoiden ja valmistelutahojen sekä henkilöstön edustajien kanssa. Ohjelman on tarkoitus valmistua maaliskuussa 2023, minkä jälkeen siirrytään ohjelman toteutukseen.

Käytännössä toimeenpanoa valmistellaan useiden työryhmien voimin. Avoimen ja ajantasaisen viestinnän varmistamiseksi ja tiedon jakamiseksi uudistuksen toimeenpanon valmistelusta KEHA-keskus perustaa valtion ja kuntien yhteisen viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyöalustan, jonne on kaikilla pääsy. Alustalla on tietoa muun muassa eri valmisteluryhmien tehtävistä, tavoitteista, kokoonpanoista ja aikatauluista. Lisäksi siellä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja käydä vuoropuhelua toimeenpanon etenemisestä. Alusta on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 alussa.

Lisätietoja: Tanja Ståhlberg
 

Lue lisää TE-palvelut 2024 -uudistuksesta

Seuraa TE-palvelut 2024 -uudistuksen Twitter-tiliä

Uutinen
Sivun alkuun