Hyppää sisältöön

Digitaalinen johtajuus ja ilmastoneutraalius EU:n teollisuuspolitiikan ydintä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.3.2020 18.28
Tiedote

Euroopan komissio julkisti 10.3.2020 strategiansa teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Teollisuudella on merkittävä rooli Euroopan kasvun ja menestyksen tekijänä. Komission strategian päällimmäisenä tavoitteena on varmistaa, että eurooppalainen teollisuus säilyy kilpailukykyisenä ja strategisesti riippumattomana.

Tavoitteen saavuttamisen kannalta olennaisina teemoina komissio nostaa esiin tasapuolisten toimintaedellysten säilyttämisen, vähähiilisyyden sekä digitaalisen johtajuuden.

– Teollisuuden digitalisaatioon ja vähähiilisiin innovaatioihin panostaminen on tärkeää, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

– Investoimalla osaamiseen ja innovaatioihin sekä uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien käyttöönottoon EU vahvistaa eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä. Strategisia arvoketjuja ja sisämarkkinoiden toimivuutta vahvistamalla parannetaan yritysten kasvun ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia, ministeri Lintilä muistuttaa.

Komissio korostaa yrittäjyyden merkitystä strategiassaan. Ministeri Lintilä näkee tämän hyvänä asiana myös Suomen kannalta.

–Valmistelemme tällä hetkellä kansallisesti yrittäjyysstrategiaa, joka osaltaan pohtii, miten voimme edesauttaa elinkeinopolitikan investointeja ja kilpailukykyä, Lintilä kertoo.

Komission teollisuusstrategiaa on valmisteltu useissa työryhmissä ja laajoissa sidosryhmäkuulemisissa. Julkaistuissa strategiassa painotetaan eri toimijoiden yhteistyön ja toisiaan tukevien toimenpiteiden tärkeyttä. Teolliset ekosysteemit ja allianssit, jotka kokoavat yhteen eri kokoisia yrityksiä ja tutkimuslaitoksia, nähdään tärkeinä innovaatioiden edistäjinä.

Samanaikaisesti teollisuusstrategian kanssa komissio julkisti myös raportin yritysten ja kuluttajien kohtaamista merkittävimmistä sisämarkkinaesteistä, tiedonannon sisämarkkinasääntelyn toimeen- ja täytäntöönpanosta sekä pk-yritysstrategian. Keskiviikkona 11.3. komissio julkaisee EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelman, joka muodostaa suuntaviivat kiertotalouteen siirtymiseksi niin yritysten kuin kansalaistenkin osalta.

Strategiat, raportit ja tiedonannot luovat kuvan uuden komission aikeista EU:n ja yritysten kasvun ja menestyksen vahvistamiseksi.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Antti Siika-aho, puh. 050 575 4118
elinkeinoministerin virkamiesavustaja (kv. asiat) Nina Alatalo, TEM, puh. 050 431 8015
johtava asiantuntija Anita Silanterä, TEM, puh. 029 504 7256
asiantuntija Maija Heikkilä, TEM, puh. 029 504 7003

 
Sivun alkuun