Hyppää sisältöön

Elämykset livenä, palvelut digitaalisina − Digitalisaatio mullistaa myös matkailualaa

työ- ja elinkeinoministeriö
Ilona Lundström
Sanna Kyyrä
Julkaisuajankohta 25.3.2022 12.34
Kolumni
Ilona Lundström ja Sanna Kyyrä

Digitalisaatio vaikuttaa matkailualaan monesta eri näkökulmasta. Datan määrä kasvaa huimaa vauhtia, sillä käytämme koko ajan enemmän dataa tuottavia palveluita ja laitteita. Varaamme matkamme ja elämyksemme netissä, käytämme tapahtumissa ja matkakohteissa niihin suunniteltuja appeja. Samalla annamme matkailuyrityksille valtavan määrän uutta raaka-ainetta, eli dataa, rakentaa parempia palveluja ja suunnitella liiketoimintaa. 

Yritysten kyky kerätä ja hyödyntää dataa on keskeinen osa arvonluontia ja yritysten kilpailukyvyn kasvattamista myös matkailualalla. Sen lisäksi että kasvava määrä dataa mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen, matkailualalle digitaalisaatio tarjoaa tukea ja mahdollisuuksia myös matkailun hiilijalanjäljen laskemiseen ja kestävämmän matkailun rakentamiseen. 

Digitalisaation hyödyntäminen on yksi Suomen matkailustrategian 2019–2028 painopisteistä. Vuosia 2019–2021 koskeneen seurannan mukaan alan digitalisaatiota edistävät toimenpiteet ovat edenneet, mutta alan digitalisaatiokehitys hyötyisi koordinoidumman ohjelmatoiminnan kehittämisestä. 

Matkailuyritykset ja alalle kohdennettavat toimenpiteet hyötyvät siitä, että ne kytkeytyvät osaksi kansallisen tason laajempaa digitalisaation vahvistamista tavoittelevia ohjelmia, toimenpiteitä ja rahoitusta. Tekoäly 4.0 -ohjelma, joka tavoittelee laajasti eri alojen pk-yritysten digitalisaation edistämistä, tukee myös matkailualan digitalisaatiota. 

Suomalaisten matkailutoimijoiden digiratkaisut kiinnostavat maailmalla

Tekoäly 4.0 -ohjelman tavoitteita tukien Suomi osallistuu aktiivisesti EU-tason keskusteluun matkailualan digitalisaation edistämiseksi. Keskusteluun on helppo osallistua, koska Suomessa matkailualan digitalisaatiossa on otettu ansiokkaita askelia sekä yrityksissä että kansallisella ja aluetasolla.

Suomessa on lanseerattu matkailupalveludatan yhteen kokoava Visit Finland DataHub. Lisäksi valmistelussa on matkailupalveluiden hiilijalanjälkilaskuri. Euroopassa halutaan tietoa ja oppeja kokemuksiemme pohjalta. Yhtenä osoituksena Suomen menestyksestä on Helsingin voitto vuonna 2019 European Capital of Smart Tourism -kilpailussa, jossa yhtenä arvioituna kriteerinä oli digitalisaation hyödyntäminen matkailupalveluissa. 

Euroopan unionissa on käynnissä myös mittava projekti matkailualan tietopohjan vahvistamiseksi ja alan vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämiseksi. EU Tourism Dashboard on julkinen digitaalinen työkalu, joka kokoaa yhteen määrällistä tietoa matkailuelinkeinosta EU:ssa. Työkalu on osa Digitaalinen Eurooppa -ohjelman matkailun data-avaruuden rakentamista

Alustalla matkailun digitalisaatiokehitystä seurataan esimerkiksi EU:n digitalisaatiomittari DESI:n (Digital Economy and Society Index) avulla. Alusta julkaistaan tämän vuoden aikana ja jatkossa saamme aiempaa ajankohtaisempaa dataa siitä, miten suomalainen matkailuala ja alan digitalisaatiokehitys sijoittuvat eurooppalaisessa vertailussa.

Digitalisaation tavoitteena on helpottaa matkailijan ja matkailuyritysten toimintaa

Matkailijan näkökulmasta matkailualan digitalisaatiokehitys edistää palveluiden löydettävyyttä, ostettavuutta ja elämyksellisyyttä. Matkailuyritykselle digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia palvelujen kehittämiseen, yritystoiminnan tehostamiseen, tiedolla johtamisen vahvistamiseen ja viestinnän täsmällisempään kohdentamiseen. 

Digitaalisista ratkaisuista on apua muun muassa matkailuyritysten hiilipäästöjen arviointiin, ruokahävikin vähentämiseen ja materiaalitehokkuuden vahvistamiseen. Osaan matkailuyritysten käyttökohteista on kehitetty matkailualan tarpeista rakennettuja toimialakohtaisia digitaalisia ratkaisuja, osassa toimivat toimialariippumattomat toimintamallit.

Rahoitusta matkailualan innovaatioiden tukemiseen 

Matkailualan yritykset tarvitsevat myös riskiä jakavaa rahoitusta uusien dataa hyödyntävien ratkaisujen kehittämisessä. Rahoitus nopeuttaa digitalisaatiota ja tuo ratkaisut nopeammin yrityksen ja matkailijoiden käyttöön. 

Osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa Business Finlandilla on 1.3.2022 avattu matkailualalle kohdennettu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitushaku. Rahoitettavien hankkeiden tulee tukea kestävän matkailun ja vihreän siirtymän tavoitteita sekä edistää matkailualan digitalisten ratkaisujen kehittämistä ja hyödyntämistä. 

Projekteissa tavoitteet on asetettava riittävän korkealle. Tulosten on tähdättävä Suomen matkailualan nykyisiin käytäntöihin nähden uusiin digitaalisiin ratkaisuihin. Myös kilpailijamme panostavat koko ajan digiosaamiseen. Pidetään huolta siitä, että olemme myös jatkossa kärjessä digitalisaation hyödyntämisessä!

Sanna Kyyrä, johtava asiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö
Ilona Lundström, osastopäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö

Tekoäly 4.0 -kolumnisarjassa julkaistaan ohjelmassa mukana olevien henkilöiden kirjoituksia ajankohtaisista tekoälyyn ja digitalisaatioon liittyvistä aiheista. Kolumneissa esitetyt mielipiteet edustavat kirjoittajan kantaa. Lue TEM:n sivuilta lisää Tekoäly 4.0 -ohjelmasta.

Ilona Lundström Sanna Kyyrä
 
Sivun alkuun