Hyppää sisältöön

Elinkeinopoliittinen tilannekuva julkaistu

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2018 12.34
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriössä laadittu elinkeinopoliittinen tilannekuva auttaa tarkentamaan kokonaiskuvaa talouden suunnasta ja tukee ministeriön politiikkavalmistelua ja omistajaohjausta. Tilannekuvan mukaan talouden kasvuvauhti on yhä suotuisa, mutta kasvun huippu on ohitettu.

Maailmantalouden myönteinen kehitys jatkuu verrattain nopeana, mikä luo kasvumahdollisuuksia Suomen osaamiselle ja viennille.

– Geopoliittiset ja taloudelliset riskit varjostavat kehitysnäkymiä: markkinoiden häiriöherkkyys on tämän myötä noussut, kommentoi tilannekuvaa johtaja Olli Koski.

Kasvu kumpuaa erityisesti nousevista talouksista. Kysyntää vauhdittavat digitalisaatio ja kasvava tarve uusiin ratkaisuihin esim. cleantech-, bio- ja terveysteknologia-aloilla.

Talouden uudistuminen ja tuottavuuden parantaminen ovat keskeisiä haasteita ensi vaalikaudella. Tämän vuoksi huomiota on kiinnitettävä mm. osaamisperustan vahvistamiseen, investointien lisäämiseen, digitalisaation avaamiin kasvumahdollisuuksiin (esim. alustatalous), työmarkkinahaasteisiin, teknologisessa eturintamassa pysymiseen sekä siihen, että kilpailullisuutta lisätään ja markkinoiden avaamista jatketaan.

Elinkeinopoliittinen tilannekuva perustuu työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamaan kyselyyn, joka on kohdistettu kahdeksalle ministeriön ohjaamalle organisaatiolle (Business Finland, Energiavirasto, Finnvera, Geologian tutkimuskeskus, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Patentti- ja Rekisterihallitus, Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy).

Kysely toteutetaan kaksi kertaa vuodessa ja sen avulla kartoitetaan organisaatioiden näkemyksiä toimintaympäristön dynamiikasta ja sen muutoksista viime puolen vuoden aikana. Tavoitteena on myös arvioida tulevaa kehitystä. Raportti kokoaa havaintoja monista elinkeinopolitiikan kannalta keskeisistä teemoista ja kehittämiskysymyksistä.

Elinkeinopoliittinen tilannekuva, syksy 2018

Lisätiedot:
johtaja Olli Koski, TEM, p. 029 504 7174
pääsuunnittelija Kai Husso, TEM, p. 029 506 3683

 
Sivun alkuun