Hyppää sisältöön
Media

ELY-keskuksia koskeva asetus sekä maksuasetus päivitetty

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 28.12.2018 11.53
Tiedote

Hallitus hyväksyi 28.12.2019 ELY-keskuksia koskevan asetuksen ja ELY-keskusten maksuasetuksen. ELY-asetus annettiin kokonaisuudessaan uudelleen. Uusi asetus on pitkälti samanlainen kuin aiemmin voimassa ollut asetus. Uuden asetuksen antaminen on tarpeen, koska aiempaa asetusta oli muutettu useita kertoja, mistä syystä asetuksen luettavuus ja ymmärrettävyys olivat kärsineet.

Samalla asetusta päivitettiin vastaamaan eri hallinnonalojen jo voimassa olevia lakimuutoksia kuten tavara-, joukko- ja taksiliikenteen lupatehtävien siirtymistä ELY-keskuksilta Liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi) 1.7.2018 liikenteen palveluista annetulla lailla.

Uudella ELY-asetuksella annettiin Pirkanmaan ELY-keskukselle kokonaan uusi valtakunnallinen tehtävä. Pirkanmaan uusi tehtävä koskee öljyn pilaamien maiden ja pohjavesien selvitys- ja kunnostustöiden hankehallintoa ja asiantuntijapalveluita. Ympäristöministeriön alainen valtion budjettitalouden ulkopuolinen öljysuojarahasto rahoittaa kokonaan tai osittain selvitys- ja kunnostustöitäkustannukset, jotka aiheutuvat tai ovat aiheutuneet öljyn pilaaman maaperän tai pohjaveden puhdistamisesta, puhdistamistarpeen selvittämisestä ja puhdistustöiden suunnittelusta. Öljysuojarahasto päättää jatkossakin selvitys- ja kunnostuskorvauksista muun muassa silloin, kun pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville.

ELY-keskusten suoritteiden maksutasoon ei muutoksia – ympäristönsuojelulain mukainen valvonta huomioitu

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen suoritteiden maksullisuutta koskeva valtioneuvoston asetus on aiemmin annettu kalenterivuodeksi kerrallaan.  Nyt asetus annetaan kaksivuotisena. Sen on tarkoitus olla voimassa maakuntauudistuksen toteutumiseen ja ELY-keskusten toiminnan lopettamiseen asti.

Uutena maksullistettaisiin ympäristönsuojelulain mukainen valvonta, jota ELY-keskus suorittaa annettuaan päätöksen ja sen yhteydessä määräyksiä pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen hyödyntämisestä sekä tarkkailusta.

ELY-keskusten aiemmin hoitamat taksi-, joukko- ja tavaraliikenteen lupatehtävät ovat 1.7.2018 lukien siirtyneet Liikenteen turvallisuusvirastoon (Trafi), joten niitä koskevista suoritemaksuista ei enää säädetä ELY-keskusten maksuasetuksessa.

ELY-keskusten suoritteiden maksutaso ei uudessa maksuasetuksessa muutu suhteessa nykyisiin maksuihin.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Elina Isoksela, TEM, p. 029 506 3719 (ELY-asetus ja maksuasetus)
hallitusneuvos Oili Rahnasto, YM, p. 0295 250 244 (Öljysuojarahasto ja Pirkanmaan asiantuntijatehtävä)

 
Sivun alkuun