Hyppää sisältöön

ELY-keskusten tehtäviä keskitetään liikenne-, palkkaturva- sekä kalatalouden ja maa- ja metsätalousasioissa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.1.2016 10.59
Tiedote
Valtioneuvosto antoi 30.12.2015 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun asetuksen muutoksen, jolla keskitetään ELY-keskusten tehtäviä palvelutason säilyttämiseksi kiristyneessä taloudellisessa tilanteessa ja henkilöstön supistuessa.

Asetuksella keskitetään vuoden 2016 alusta erityisesti liikennetehtäviä entistä harvempien ELY:jen hoidettavaksi. Palkkaturvalain mukaiset tehtävät sekä työ- ja elinkeinotoimistojen ohjaus työttömyysturvan, vuorotteluvapaan ja työvoima- ja yrityspalvelulain kysymyksissä keskitetään valtakunnallisesti Uudenmaan ELY-keskukseen. Lisäksi eräitä kalatalouden sekä maa- ja metsätalouden tehtäviä keskitetään.

Keskittämisratkaisuilla ei ole vaikutusta ELY-keskusten toimipaikkoihin eikä asiakassuhteisiin. ELY-keskusten asiakkaat voivat jatkossakin asioida samojen virkamiesten kanssa nykyisillä toimipaikoilla.

Maanteiden päivittäisen kunnossapidon alueurakoiden kilpailuttaminen ja hankintapäätösten tekeminen keskitetään valtakunnallisesti Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Keväällä 2015 hyväksytyn asetusmuutoksen nojalla muut kunnossapidon hankinnat kuin alueurakat sekä tierakentamisen hankinnat kilpailutetaan vuoden 2016 alusta neljässä ELY-keskuksessa, jotka ovat Varsinais-Suomen, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen ja Lapin ELY-keskukset.

Neljä keskusta hoitaa myös kaikki kunnossapidon ja rakentamisen sopimuksen aikaa ja takuuaikaa koskevat ELY-keskuksen tehtävät laajennetuilla toimialueillaan. Aikaisemmin alueurakoiden kilpailuttamista on hoidettu kolmesta ELY-keskuksesta käsin ja muita yllä mainittuja tehtäviä yhdeksässä ELY-keskuksessa.

Taksiluvat myönnetään vuoden 2016 alusta lukien keskitetysti Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Lapin ELY-keskuksissa. Uudenmaan ELY-keskus vastaa jatkossakin taksiluvista Uudellamaalla ja Hämeessä.

Pirkanmaan ELY-keskuksen valtakunnallinen toimivalta tienpidon lupa-asioissa kasvaa. Pirkanmaan ELY-keskus hoitaa jatkossa lähes kaikki tienpidon lupa-asiat.
 
Kalataloustehtävien osalta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen valtakunnallisiksi tehtäviksi keskitetään Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan valvontaa, kaupallisen kalastajan rekisteröintiä ja kalojen maahantuontilupia koskevat tehtävät. Pohjois-Savon ELY-keskukselle keskitetään mehiläistalouden tukia koskevat tehtävät valtakunnallisesti. Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan ELY-keskusten hoidettavaksi keskitetään kasvihuonetuotannon ja puutarhatuotteiden varastointituki.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Elina Isoksela, TEM, p. +358 29 50 63719 (ELY-asetus)
neuvotteleva virkamies Jarmo Vilhunen, MMM, p. +358 40 1723530 (kalatalouden tehtävät)
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, MMM, p. 040 546 9065 (maatalouden tuet)
ELY-johtaja Tuovi Päiviö, Liikennevirasto, p 0295 34 3594 (ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät)
 
Sivun alkuun