Hyppää sisältöön

Energia- ja ympäristöministerit keskustelevat EU:n pitkän aikavälin ilmastostrategiasta

liikenne- ja viestintäministeriötyö- ja elinkeinoministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2018 12.06
Tiedote

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen osallistuu Brysselissä 19.–20.12.2018 kahteen neuvoston kokoukseen. Keskiviikkona ohjelmassa on EU:n energiaministereiden ja torstaina ympäristöministereiden kokous. Jo tänä iltana Tiilikainen puhuu Politico-lehden ajankohtaisseminaarissa, jonka aiheena on energiajärjestelmien digitalisaatio ja puhtaan teknologian ratkaisut.

Sekä energianeuvosto että ympäristöneuvosto keskustelevat Euroopan komission 28.11. julkaisemasta tiedonannosta pitkän aikavälin vähähiilisyysstrategiaksi (LTS), jonka visiona on vauras, moderni, kilpailukykyinen ja ilmastoneutraali talous. Energiaministerit keskustelevat muun muassa siitä, missä energia-asioissa tarvitaan strategian valossa kiireellisiä EU-tason toimia.

Suomi toivottaa tiedonannon tervetulleeksi ja yhtyy komission käsitykseen siitä, että EU:n tulee pyrkiä nettonollapäästöihin eli hiilineutraaliuteen vuonna 2050. Suomi pitää tärkeänä, että EU:n strategia vastaa omalta osaltaan Pariisin sopimuksen tavoitteeseen rajata lämpötilan nousu alle kahteen asteeseen ja pyrkiä kohti puoltatoista astetta.

Energianeuvosto (19.12.) kuulee Itävallan tilannepäivitykset puhtaan energian paketista, eli uusiutuvan energian direktiivistä, energiatehokkuusdirektiivin muuttamisesta ja hallintomallista, jotka neuvosto hyväksyi 3.12. sekä sähkömarkkinauudistuksesta, jonka viimeisiin osiin haetaan tänään sopua trilogi-neuvotteluissa. Uudistuksen hankalin osa liittyy sähkömarkkina-asetuksessa käsiteltäviin kapasiteettimekanismeihin ja sovellettaviin päästörajoihin.

Ministerit kuulevat myös tilannekatsauksen tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen (2021-2027) kuuluvasta Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) neuvotteluista energia-asioiden osalta. Komissio kesäkuisen ehdotuksen mukaan energia-alan CEF-rahoitus kasvaisi 7,7 miljardiin euroon, kun se nykykaudella oli 4,8 miljardia euroa. Rahoitus kohdistuisi edelleen rajat ylittävien sähkön ja kaasun siirtoyhteyksiin ja älyverkkohankkeisiin sekä lisäksi myös rajat ylittäville uusiutuvan energian hankkeille.

Ympäristöneuvostossa 20.12. pyritään yleisnäkemyksen saavuttamiseen päästörajoista raskaille ajoneuvoille, kuten rekoille ensimmäistä kertaa Euroopassa. Päästörajat asetetaan vuodesta 2025 alkaen. Suomi ajaa kunnianhimoista yleisnäkemystä, jotta Pariisin sopimuksen sitoumukset ja taakanjakosektorin tavoitteet voidaan saavuttaa. Lisäksi Suomi pitää tärkeänä, että asetusehdotus ei heikennä massoiltaan ja mitoiltaan suurempien raskaiden ajoneuvojen valmistusta. Nämä ajoneuvot ovat ympäristöystävällisempiä, koska niillä voi kuljettaa kerralla enemmän kuormaa ja hyödykkeitä, mikä on tärkeää pitkien etäisyyksien Suomessa.

Ympäristöministerit pyrkivät myös osittaiseen yleisnäkemykseen ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusvälineen (LIFE) uudistamisesta. Suomi pitää hyvänä, että ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen osuus ohjelmassa kasvaa.

Tiilikainen kertoo Suomen älyverkkotyöstä Politicon ajankohtaiseminaarissa 18.12.

Ministeri Tiilikainen puhuu tänä iltana Politicon seminaarissa, joka käsittelee energiajärjestelmien digitalisaatiota, sekä sen mahdollisuuksia ja uhkia. Suomi on älyverkkojen edelläkävijänä pyydetty mukaan kertomaan älyverkkojen mahdollisuuksista vähennettäessä energiankäytön päästöjä ja lisättäessä asiakkaiden osallistumista aktiivisina toimijoina sähkömarkkinoilla.

Politicon seminaari näkyy suorana lähetyksenä verkossa klo 19.30- (Suomen aikaa) osoitteessa: https://www.politico.eu/event/digitalization-the-way-to-a-smart-secure-and-sustainable-energy/

sekä Facebook-tapahtumana: https://www.facebook.com/events/1929512444023670/

Lisätiedot:
ministeri Tiilikaisen erityisavustaja Vilhartti Hanhilahti, puh. +358 40 836 4823

Energianeuvosto (19.12.):
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. +358 50 431 6518
ylitarkastaja Katja Tuokko, TEM, puh. +358 50 465 5533 (EU-koordinaatio)
ylitarkastaja Tatu Pahkala, TEM, puh. +358 50 396 1285 (älyverkot ja digitalisaatio)
viestintäasiantuntija Mauri Vieru, TEM, puh. +358 50 431 6519

Ympäristöneuvosto (20.12.):
kansainvälisten asiain neuvos Liisi Klobut, YM, puh. +358 50 301 8212 (ympäristöneuvosto)
ylitarkastaja Elina Vaara, LVM, puh. +358 50 477 9002 (raskaan liikenteen päästörajat)
viestintäasiantuntija Riikka Lamminmäki, YM, puh. +358 50 576 2604

 
Sivun alkuun