Hyppää sisältöön

Energiaministerit urakoivat yleisnäkemyksiä puhtaan energian paketista 18.12

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2017 14.01
Tiedote

EU:n energiaministerit kokoontuvat 18.12.2017 Brysselissä. Puheenjohtajanmaa Viron tavoitteena on löytää yleisnäkemykset neljään Puhtaan energian paketin lakiesitykseen joilla toimeenpannaan EU:n 2030 energia- ja ilmastotavoitteita. Neuvosto etsii yleisnäkemyksiä , uusiutuvan energian direktiivistä, hallintomallista sekä sähkömarkkinoiden direktiivi- ja asetusehdotuksista. Suomea kokouksessa edustaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Suomen kannalta kokouksen tärkein aihe on uusiutuvan energian direktiiviesitys (RED II). Se luo kehikon uusiutuvien edistämiselle vuoteen 2030 saakka. Esityksen mukaan jäsenvaltioiden tulee yhteisesti varmistaa, että EU-tason sitova, vähintään 27 prosentin, tavoite uusiutuvan energian osuudesta loppukulutuksesta toteutuu vuoteen 2030 mennessä. Toimien tavoitteena on edistää uusiutuvaa energiaa sähköntuotannossa, lämmityksessä ja jäähdytyksessä sekä liikenteessä.

Suomen vaativien päästövähennystavoitteiden kannalta meille erityisen tärkeät asiakokonaisuudet, liikennesektori ja biopolttoaineiden mahdollisimman laaja raaka-ainepohja sekä bioenergian kestävyyskriteerit ovat kehittyneet monelta osin hyvään suuntaan. Toivoisimme kuitenkin, että erityisesti kehittyneiden biopolttoaineiden osalta päästäisiin kunnianhimoisempiin kannustimiin.

Hallintomalliasetus luo uuden menettelyn jäsenvaltioiden ja komission välille EU:n energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden toteutumisen seurannalle. Se karsii päällekkäisiä seuranta- ja raportointivelvoitteita. Jäsenvaltioiden tulee laatia kansallinen energia- ja ilmastosuunnitelma kymmenen vuoden välein ja raportoida komissiolle toimeenpanon etenemisestä joka toinen vuosi. Komissio voi antaa jäsenvaltiolle suosituksia, jos EU ei olisi pääsemässä yhteisiin tavoitteisiin tai jos jäsenvaltio ei etenisi asettamansa suunnitelman mukaan. Myös hallintomalliasetusesitys on edennyt neuvoston työryhmäkäsittelyssä Suomen kannalta hyvään suuntaan.

Sähkömarkkinadirektiivi ja -asetus ovat osa neljän säädöksen kokonaisuutta, joilla komissio pyrkii uudistamaan sähkömarkkinoiden toimintaa. Muut säädökset ovat asetus kriiseihin varautumisesta sähkösektorilla ja asetus sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston toiminnasta. Yleisenä tavoitteena on nostaa asiakas sähkömarkkinoiden keskiöön ja parantaa eurooppalaisten sähkömarkkinoiden toimivuutta uusiutuvan sähköntuotannon lisäämisen mahdollistamiseksi.

Neuvosto pyrkii löytämään yleisnäkemykset sähkömarkkinadirektiivi ja -asetusehdotuksista. Niiden tavoitteet ovat yleisellä tasolla Suomen edun mukaisia ja esitykset ovat kehittyneet hyvään suuntaan työryhmäkäsittelyssä Viron puheenjohtajuuskaudella. Ehdotuksessa on kuitenkin vielä joitain teknisiä avoimia kysymyksiä. Etenkin asetus hyötyisi jatkokäsittelystä työryhmätasolla.

Kokouksen muissa asioissa komissio kertoo energiaulkosuhteiden viimeaikaisesta kehityksestä, ja 1.1.2018 EU-puheenjohtajavaltiona aloittava Bulgaria kertoo puolivuotiskautensa työohjelmasta. Bulgaria on järjestämässä kaksi virallista energianeuvostoa (26.2. ja 11.6.) ja epävirallisen kokouksen 9.-10.4. Bulgariassa.

Lisätiedot:
energiaministerin erityisavustaja Vilhartti Hanhilahti, puh. 040 836 4823
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. 050 431 6518
asiantuntija Katja Tuokko, TEM, puh. 050 465 5533
viestintäasiatuntija Mauri Vieru, TEM, puh. 050 431 6519
tiedottaja Johanna Kaprio, UM/EUE, puh. +32 473 528 354 (viestintäjärjestelyt neuvoston aikana)

 
Sivun alkuun