Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Energiatehokkuussopimukset vuosille 2017-2025 käynnistyvät

Työ- ja elinkeinoministeriö
11.5.2016 10.31
Tiedote

Suomessa käynnistyy ensi vuonna neljä uutta energiatehokkuussopimusta vuosille 2017-2025. Sopimusten tavoite on tehostaa energiankäyttöä teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä öljylämmityskiinteistöissä.

Vapaaehtoisuuteen perustuvat sopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet ilman uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja.

Suomessa on tehostettu energiankäyttöä kansallisella tasolla vapaaehtoisin keinoin jo 90-luvulta lähtien. Uusi energiatehokkuussopimuskausi on sarjassaan kolmas ja se jatkaa tämän vuoden lopussa päättyvää kautta 2008-2016. Mukaan tavoitellaan laajaa joukkoa yrityksiä ja kuntia.

Suomi on yksi harvoista Euroopan maista, joissa vapaaehtoinen sopimusmenettely toimii ja tuottaa hyviä tuloksia. Energiatehokkuustoimia aktiivisesti toteuttaneiden yritysten ja kuntien ansiosta vuoden 2015 alussa säästyi energiaa vuositasolla yli 600 000 omakotitalon vuosittaisen energiankäytön verran ja vastaavasti hiilidioksidipäästöt vähenivät yli 3,5 miljoonaa tonnia.

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Niiden tavoite on kattaa yli puolet EU:n energiatehokkuusdirektiivissä Suomelle asetetusta sitovasta energiansäästötavoitteesta. Ne ovat konkreettinen osa Suomessa tehtävää ilmastonmuutoksen vastaista työtä.

Ensi vuonna käynnistyvään sopimuskauteen 2017-2025 on sitoutumassat laaja joukko suomalaisia toimialoja. Mukana ovat Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Suomen Kuntaliitto ry, RAKLI, Elintarviketeollisuus ry, Energiateollisuus ry, Kaupan liitto ry, Kemianteollisuus ry, Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Metsäteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, Öljy- ja biopolttoaineala ry, Öljyalan Palvelukeskus Oy ja Lämmitysenergia Yhdistys ry. Sopimusten toimeenpanosta vastaavat työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö ja Energiavirasto yhteistyökumppaninaan Motiva. 

Ministeriöt ja toimialaliitot allekirjoittavat sopimukset 14.10.2016 Säätytalolla. Yritykset ja kunnat voivat liittyä sopimukseen jo tilaisuuden yhteydessä.

www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Pentti Puhakka, TEM, puh. 029 50 64813, [email protected]

Yli-insinööri Pia Outinen, Energiavirasto, puh. 029 5050 087, [email protected]

ympäristöneuvos Maarit Haakana, YM, puh. 029 5250 069, [email protected]

asiantuntija Kati Ruohomäki, EK, puh. 040 7675 684, [email protected]

johtaja, asunnot Aija Tasa, RAKLI, puh. 050 3272 077, [email protected]

energiainsinööri Kalevi Luoma, Kuntaliitto, puh. 09 771 2556, [email protected]

varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, Öljy- ja biopolttoaineala ry, puh. 040 503 9465, [email protected]

 
Sivun alkuun