Hyppää sisältöön
Media

Esitys tilintarkastuslain muuttamiseksi lausunnoille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.8.2018 14.50
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti 22.8.2018 lausunnolle esityksen tilintarkastuslain muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslaissa säädettyä yhteisöjen tilintarkastusvelvollisuutta. Lausunnonantoaika päättyy 3.10.2018.

Muutoksella nostettaisiin lakisääteistä tilintarkastusvelvollisuutta määrittäviä rajoja niin, että kirjanpitolain mikroyritysmääritelmän täyttävät osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt rajattaisiin tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle.

Kirjanpitolaissa määritellään mikroyritykseksi kirjanpitovelvollinen, jolla sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavista kolmesta raja-arvosta tilinpäätöspäivänä: 1) taseen loppusumma 350 000 euroa; 2) liikevaihto 700 000 euroa; 3) tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä. Esityksellä ei muutettaisi tilintarkastusvelvollisuuden rajoja muille yhteisöille kuten yhdistyksille ja osuuskunnille, vaan ne pysyisivät ennallaan. Tilintarkastaja voidaan nykyisin jättää valitsematta yhteisössä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä: 1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa; 2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai 3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Nykyiset vuodesta 2007 voimassa olleet rajat ovat kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisen matalat. Tilintarkastusvelvollisuuden rajaaminen olisi linjassa hallitusohjelman tavoitteen kanssa vähentää erityisesti pienimpien yritysten lakisääteisiä hallinnollisia velvoitteita. Rajojen korottaminen tarkoittaisi, että tuhannet yritykset vapautuisivat lakisääteisestä tilintarkastusvelvollisuudesta. Yritysten arvioidaan kuitenkin usein hankkivan tilintarkastuspalveluita vapaaehtoisesti.

Esityksessä ehdotetaan myös tarkennettavan, että yleisen edun kannalta merkittävillä yhteisöillä on aina tilintarkastusvelvollisuus.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Nadine Hellberg-Lindqvist, TEM, p. 029 504 7023

 
Sivun alkuun