Hyppää sisältöön

Hakemuksia työllisyyden kuntakokeiluihin jätettiin 30 kappaletta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.11.2019 15.04
Tiedote

Työllisyyden kuntakokeiluihin tuli määräajassa 30 hakemusta. Ministeriö vahvistaa kokeilukunnat joulukuussa. Kokeilut käynnistyvät keväällä 2020, kun eduskunta on hyväksynyt valmisteilla olevan kokeilulain.

Työllisyyden kuntakokeilujen hakuaika päättyi 19.11.2019. Hakemuksia jätettiin 30 kappaletta. Hakemuksia tuli kaikista maakunnista lukuun ottamatta Kymenlaaksoa ja Etelä-Karjalaa. Hakemuksissa on mukana yhteensä 120 kuntaa. 

Hakemusten käsittely käynnistyy ministeriössä välittömästi. Hakemukset käsitellään hakukirjeessä olevien reunaehtojen mukaisesti. Huomiota kiinnitetään esimerkiksi kokeilujen laajuuteen ja kuntien omarahoitukseen. Hakijoilta pyydetään tarvittaessa täydennyksiä, ja heidän kanssaan käydään tarkentavia keskusteluja ennen päätösten tekemistä. 

Tavoitteena on, että ministeriö vahvistaa kokeilukunnat joulukuussa. Asiasta on valmisteilla laki, jossa säädetään kokeiluun otettavista kunnista ja palvelujen järjestämisestä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle helmikuussa 2020, ja kokeilut käynnistyvät kevään aikana.

Työllisyyden kuntakokeilut 2020–2022 jatkavat ja laajentavat vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia. Tavoitteena on edistää nykyistä tehokkaammin työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille on tarkoitus parantaa. 

Kokeiluja seurataan jatkuvan tilastoseurannan sekä arvioidaan erillisen tutkimusperusteisen vaikuttavuusarvioinnin avulla.

Lisätiedot
teollisuusneuvos Jarkko Tonttila, TEM, puh. 029 506 0069

 
Sivun alkuun