Hyppää sisältöön
Media

Hallitukselta kirjelmät eduskuntaan EU:n aloitteista Euroopan omavaraisuuden kasvattamiseksi

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.5.2023 13.33
Tiedote
EU-lippu

Hallitus lähetti 17.5.2023 eduskunnalle kaksi valtioneuvoston kirjelmää, jotka käsittelevät ilmastoneutraalien, ns. ”nettonollateknologioiden”, sekä kriittisten raaka-aineiden saatavuuden edistämisestä.

Euroopan komissio julkaisi 16.3.2023 kaksi lainsäädäntöehdotusta. Molemmilla komissio pyrkii vauhdittamaan teollisuuden vihreää siirtymää sekä vahvistamaan EU:n omavaraisuutta. Vihreää siirtymää vauhdittavat teknologiat ovat globaalin teknologisen kilpailun keskiössä. 

Nettonollaehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että EU:ssa rakennetaan nopeasti lisää niiden teknologioiden, laitteiden ja komponenttien valmistuskapasiteettia, joita tarvitaan hiilineutraalin edullisen energian tuottamiseksi. Ehdotuksen tavoitteena on rakentaa 40 prosentin tuotantokapasiteetti vuoteen 2030 mennessä strategisten nettonollateknologioiden vuosittaisesta tarpeesta Euroopassa. Tavoitteeseen komissio pyrkii sujuvoittamalla lupaprosesseja, kehittämällä julkisia hankintoja, sekä edistämällä tarvittavan osaamisen saatavuutta.

Kriittisten raaka-aineiden paketin taustalla on Euroopan raaka-aineriippuvuus, joka ei ole vuoden 2008 raaka-ainealoitteen ja sen jälkeen annettujen tiedonantojen avulla parantunut. Pandemia ja Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäyssota ovat viimeistään osoittaneet Euroopan haavoittuvuuden toimitusketjujen häiriötilanteissa. 

Ehdotuksen tavoitteena on edistää EU:n tarvitsemien kriittisten raaka-aineiden saatavuutta sekä monipuolistaa toimitusketjuja. Komission esittämillä toimilla lisättäisiin näiden raaka-aineiden tuotantoa ja jatkojalostusta sekä kierrätystä. Teollisuuden häiriönsietokykyä parannettaisiin erilaisin ennakoivin toimenpitein. Kriittisten raaka-aineiden saatavuuden edistämistä koskevalla asetuksella säännellään näitä koskevien hankkeiden lupamenettelyistä. 

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Anita Silanterä, TEM, p. 029 504 7256 (nettonollateknologiat)
kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen, TEM, p. 029 506 4216 (kriittiset raaka-aineet) 
erityisasiantuntija Jarkko Vesa, TEM, p. 029 504 7193 (kriittiset raaka-aineet)
teollisuusneuvos Sampsa Nissinen, TEM, p. 029 504 7189 
 

 
Sivun alkuun