Hyppää sisältöön
Media

Regeringens proposition till remissbehandling: ändringar i lagar som gäller arbete till sjöss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2020 13.21
Nyhet

Till koden i Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete till sjöss fogades 2018 bestämmelser i fall där en sjöman tas till fånga till följd av sjöröveri eller väpnat rån som riktar sig mot ett fartyg. Tilläggen säkerställer anställningsförhållandet för och lönebetalningen till sjömannen.

De ändringar som gjorts i den internationella koden ska tas in i den nationella lagen om sjöarbetsavtal i det lagprojekt som beretts vid arbets- och näringsministeriet. Därtill görs andra preciseringar i lagen om sjöarbetsavtal, sjöarbetstidslagen och lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart som konven-tionen om arbete till sjöss förutsätter. Dessa ändringar gäller rutiner för klagomål ombord och möjligheter att göra undantag från kraven på dygnsvila.

Sjöarbetskonventionen ställer minimikrav på internationellt arbete till sjöss. Dessa gäller bland annat anställningsvillkor, inkvartering och rekreationsmöjligheter, mat och förplägnad och hälsoskydd och social trygghet.

Regeringens proposition sändes på remiss den 4 februari 2020, och svarstiden går ut den 8 mars 2020.

Ytterligare upplysningar:
Nico Steiner, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 001
Elli Nieminen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 247

 
Sivun alkuun