Hyppää sisältöön
Media

Hankintalain muuttamista koskeva hallituksen esitys lausuntokierrokselle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.3.2022 14.56
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu hankintalakiin, erityisalojen hankintalakiin sekä rikosrekisterilakiin tehtäviä muutoksia, joilla toteutetaan pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa julkisille hankinnoille asetettuja tavoitteita.

Muutokset kohdistuvat sekä kansallisiin että EU:n kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Esitettävillä muutoksilla edistetään hankintojen laatua ja vastuullisuutta. Julkisia hankintoja tehtäessä korostuvat jatkossa ympäristönäkökulmien huomioiminen sekä laadun merkitys tarjouksen valintaperusteena.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi eräitä ympäristörikoksia tarjoajien pakollisiksi poissulkemisperusteiksi sekä selkeytetään hankintayksiköiden tiedonsaantioikeuksia alihankkijoiden poissulkemisesta silloin, kun näihin voidaan soveltaa pakollisia poissulkemisperusteita.
 
Lakiehdotuksella edistetään myös hankintojen kaksikielisyyttä ja huomioidaan EU:n hankintojen ilmoittamissa tapahtuva uudistustyö.  Ehdotuksessa muutettaisiin myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston hankintavalvontaa koskevaa määräaikaa. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Valmistelun yhteydessä on kuultu keskeisiä sidosryhmiä. 

Hallituksen esitysluonnokseen voi tutustua sekä siitä voi antaa lausuntoja Lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Lausuntoja voi antaa 29.4.2022 saakka. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.  


Lisätiedot:
johtava asiantuntija Riikka Hietanen, TEM, p. 029 504 7078

 
Sivun alkuun