Hyppää sisältöön

Horisontti Eurooppa -ohjelmaehdotus vahvistaa Euroopan kykyä osallistua globaalien haasteiden ratkaisemiseen

opetus- ja kulttuuriministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 5.10.2018 13.49
Uutinen

Euroopan komission tutkimus- ja innovaatiopääosaston pääjohtaja Jean-Eric Paquet korosti Suomen vierailullaan Euroopan kollektiivisen t&i-toiminnan kehityksen merkitystä yksittäisten pikavoittojen sijaan. Korkeasta laatuvaatimuksesta on kuitenkin pidettävä kiinni tutkimus- ja innovaatiorahoituksen kriteerinä.

Uudenlaiselle yhteistyölle tarvetta

Varapääjohtaja Signe Ratso esitteli komission ohjelmaehdotuksen sisältöä. Ehdotus jatkaa pääosin nykyisen, Horisontti 2020 -ohjelman, viitoittamalla tiellä. Merkittävimpiä uudistuksia ovat mm. missiolähestymistapa ja Euroopan innovaationeuvosto (EIC). Lisäksi yhteyksiä muihin politiikka-alueisiin halutaan vahvistaa mm. suuremman vaikuttavuuden saavuttamiseksi.

Pääjohtaja Paquet esitteli avauspuheenvuorossaan Horisontti Eurooppa -neuvotteluiden tilannetta, jossa tavoitteena on edetä ripeästi. Vallanjako ministerineuvoston ja Euroopan parlamentin välillä on aiheuttanut keskustelua odotetusti.

Euroopan komission tutkimus- ja innovaatiopääosaston pääjohtaja Jean-Eric Paquet sekä varapääjohtaja Signe Ratso vierailivat tiistaina 2.10. Suomessa.

Vierailun pääaiheena oli esitellä komission ehdotusta uudeksi tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmaksi (Horisontti Eurooppa -ohjelma 2021–2027).

Yleisökommenteissa kiiteltiin Horisontti Eurooppa -ohjelmaehdotuksen mm. antavan myönteisen viestin yhteiseurooppalaisesta tulevaisuuden visiosta. Unionin toimintaan kohdistuu merkittäviä paineita, mutta osaamiseen ja kasvuun panostaminen on viesti eteenpäin katsovasta yhteisöstä.  

Kilpailukykyä ja kasvua yhteistyöprojekteilla, missioita unohtamatta

Komissio korostaa eurooppalaisen kilpailukyvyn perustana tutkimus- ja innovaatiotoiminnan korkeaa laatua ja yhteistyön merkitystä. Yhteistyöprojektit tulevat olemaan uudellakin ohjelmakaudella näkyvä osa erityisesti puiteohjelman Globaalit haasteet ja teollisuuden kilpailukyky -pilaria (pilari II), joka ehdotuksessa on rakennettu viiden temaattisen klusterin varaan.

Pilari II:n sisällä on myös tarkoitus toteuttaa paljon puhutut missiot, joiden aihealueista jäsenmaat ja komissio aloittavat keskustelut vielä tämän syksyn aikana. Kotimaisesta yleisöstä korostettiin tarvetta kansallisen keskustelun lisäämiseksi, jotta Suomen prioriteetit missioaihealueiksi hahmottuisivat selkeämmin.

Vaikka korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden tiivis yhteistyö liike-elämän toimijoiden kanssa on edelleen koko ohjelman perusta, missioiden toteuttamiseen osallistuvat soveltuvin osin kaikki Horisontti Eurooppa -ohjelman hankkeet, pilareista ja instrumenteista riippumatta.

Yleisökeskustelun useimmissa puheenvuoroissa korostettiin yhteiskehittämisen ja yhdessä tekemisen merkitystä. Yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten muodostamissa ekosysteemeissä tuotetaan uutta tietoa sekä sovelletaan ja hyödynnetään sitä mitä moninaisimmin eri tavoin. Puiteohjelma kirittää näiden yhteisöjen toimintaa entistä korkeatasoisemmaksi mahdollistamalla Euroopan tason kilpailun rahoituksesta.

Mitä Avoimet innovaatiot -pilari tuo tullessaan?

Keskeisenä uutena elementtinä ohjelmassa on Euroopan innovaationeuvoston perustaminen.  EIC:n tavoitteena on komission mukaan läpimurtoinnovaatioiden tukeminen. EIC:n sisällöistä ja roolista vahvan kasvun eli scale up -yritysten vauhdittajana käydään parhaillaan paljon keskustelua ympäri Eurooppaa. Pääjohtaja Paquet´n mukaan olennaista on myös huomata, että ohjelman eri pilareiden välillä on aitoja synergioita eikä yksikään niistä ole tarkoitettu vain tietyille organisaatiotyypeille.

EU-ohjelmien budjetista ja synergioista

Keskusteluissa nousi odotetusti esiin myös komission ehdotus Horisontti Eurooppa -ohjelman suuremmasta budjetista nykyiseen ohjelmakauteen verrattuna. Pääjohtaja Paquet muistutti, että budjettiasioista käydään parhaillaan poliittisella tasolla keskustelua EU:n monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. EU:n eri ohjelmien synergioita ei tällä hetkellä käytetä hänen mukaansa laajimmassa mahdollisessa laajuudessa. Pääjohtaja Paquet kannusti osallistumaan aktiivisesti nyt käytävään synergiakeskusteluun.

Työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Business Finland ja Suomen Akatemia järjestivät osana vierailuohjelmaa keskustelutilaisuuden eurooppalaisesta tutkimus- ja innovaatiopolitiikasta ja -rahoituksesta.

Helsingin Allas Sea Poolille kokoontui lähes 80 kutsuvierasta korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, tutkimus- ja innovaatiorahoittajien, yritysten, etujärjestöjen ja ministeriöiden edustajista. Linkki tilaisuuden tallenteeseen löytyy tämän jutun lopusta.

Lisätietoja

Tilaisuuden esitysmateriaali

Linkki tilaisuuden tallenteeseen

 
Sivun alkuun