Hyppää sisältöön

Huoltovarmuuden tavoitepäätöksen valmistelu käynnistyy

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 19.1.2023 13.02
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää huoltovarmuuden tavoitepäätöksen kokonaisvaltaisen uudistamisen. Ehdotus päätöksen uudistamisesta sisältyy valtioneuvoston syyskuussa 2022 eduskunnalle antamaan huoltovarmuusselontekoon, jonka eduskuntakäsittely on vielä kesken.

Tavoitepäätöksen valmistelu aloitetaan eduskuntakäsittelyn rinnalla. Uudistustyössä otetaan huomioon myös kevään 2023 uudessa hallitusohjelmassa huoltovarmuudelle asetettavat tavoitteet. Tarkoituksena on, että valtioneuvosto antaisi uuden huoltovarmuuden tavoitepäätöksen alkuvuodesta 2024.

Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain mukaan valtioneuvosto asettaa huoltovarmuudelle yleiset tavoitteet, joissa määritellään valmiuden taso ottaen huomioon väestön ja välttämättömän talouselämän sekä maanpuolustuksen vähimmäistarpeet. 

Tavoitepäätös on jatkossakin toimiva tapa määrittää kansalliset ja sektorikohtaiset huoltovarmuuden tavoitteet ja toiminnalliset painopisteet. Uudessa tavoitepäätöksessä tehostetaan sektorikohtaisia varautumistoimenpiteitä ja tiivistetään eri sektoreiden varautumistoimenpiteiden yhteensovittamista. Jokainen ministeriö vastaa varautumisesta omalla hallinnonalallaan.

Huoltovarmuuden tavoitepäätöstä kehitettäessä erityistä huomiota kiinnitetään huoltovarmuuden tavoitetasoon ja toteuttamisvastuisiin, sisältäen myös materiaalisen varautumisen nykytason arvioinnin. Lisäksi tarkastellaan kriittisten infrastruktuurin varautumistoimien tavoitteita, kriittisten toimintoja ylläpitävien toimijoiden varautumisen vähimmäistasoja, sektorikohtaisiin vastuita sekä toimien yhteensovittamista valtioneuvostotasolla.

Lisäksi kehitetään päätöksen toteutumisen seurantaa ja vaikuttavuuden arviointia. Samoin arvioidaan myös selonteon valmistelun yhteydessä nostettuja sektorikohtaisia kehittämisehdotuksia.

Tavoitepäätöksen uudistamisesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Valmistelu tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden ministeriöiden sekä Huoltovarmuuskeskuksen ja huoltovarmuusorganisaation kanssa. Huoltovarmuusneuvostolla on vahva myös rooli tavoitepäätöksen valmistelussa ja sisällön konkreettisessa luonnostelussa 

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Eeva Vahtera, TEM, p. 029 504 9009
neuvotteleva virkamies Henri Backman, TEM, p. 029 506 3581
työministerin erityisavustaja Emily Strohm, p. 029 504 7160

 
Sivun alkuun