Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

IEA:n puhtaan energian huippukokouksen aiheina elpyminen ja innovaatioiden kiihdyttäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö
9.7.2020 9.04
Tiedote

Kansainvälinen energiajärjestö IEA järjestää 9.7.2020 yhden koronavuoden tärkeimmistä energia- ja ilmastokokouksista YK:n ilmastokokouksen (COP26) siirryttyä ensi vuodelle. Virtuaalisesti järjestettävässä huippukokouksessa keskustellaan laajasta yhteistyöstä, jolla edistetään talouden kestävää elpymistä koronakriisin jälkeen, luodaan työpaikkoja, vähennetään globaaleja kasvihuonekaasupäästöjä ja kehitetään energiajärjestelmistä aiempaa kestävämpiä. Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen.

IEA:n Clean Energy Transitions Summit kokoaa yhteen ministereitä valtioista, jotka edustavat yhdessä valtaosaa maailman bruttokansantuotteesta, energian kulutuksesta ja kasvihuonekaasupäästöistä. Ministereiden lisäksi kokoukseen osallistuu kansainvälisten järjestöjen johtoa (mm. EU, YK, Afrikan unioni, Aasian kehityspankki, IAEA ja IRENA) sekä energiasektorin yritysten pääjohtajia, investoijia ja kansalaisjärjestöjen edustajia.

Kokousta voi seurata suorana verkkolähetyksenä 9.7. klo 13.00-16.15 osoitteessa: https://www.iea.org/events/iea-clean-energy-transitions-summit.

Keskustelun pohjana IEA:n erikoisraportit elpymisestä ja puhtaan energian innovaatioista

Kokous käynnistyy yhteisellä avajaisistunnolla, jossa puheenvuoron pitävät muun muassa IEA:n pääjohtaja Fatih Birol ja YK:n pääsihteeri António Guterres. Istunnon jälkeen osallistujat keskustelevat kolmessa rinnakkaispaneelissa puhtaan energian teknologiainnovaatioista, osallistavasta ja oikeudenmukaisesta elpymisestä, sekä sähkön roolista energiasiirtymässä toimitusvarmuuden ja kestävyyden näkökulmista. Suomi käyttää puheenvuoron klo 14.45 alkavassa Accelerating Clean Energy Technology Innovation -paneelissa. Kokouksen päätteeksi osallistujat palaavat yhteiseen päätösistuntoon, jossa tehdään yhteenveto paneeleista ja käsitellään jatkotyötä matkalla elpymiseen ja puhtaan energian innovaatioiden kiihdyttämiseen.

Kokouksen keskustelujen tausta-aineistoina hyödynnetään IEA:n 18.6.2020 julkaisemaa World Energy Outlook -erikoisraporttia kestävästä elpymisestä (WEO Report on Sustainable Recovery) sekä järjestön 2.7.2020 julkaisemaa puhtaiden energiainnovaatioiden erikoisraporttia (Special Report on Clean Energy Innovation).

Kestävän elpymisen raportti tarjoaa valtioille ehdotuksen energiasektorin tiekartaksitavoitteena vauhdittaa taloudellista kasvua, luoda miljoonia työpaikkoja ja kääntää globaalit päästöt rakenteelliseen laskuun. Integroimalla energiapolitiikat koronakriisiä lieventäviin valtioiden toimiin olisi mahdollista edistää nykyaikaisten, luotettavien ja puhtaiden energiateknologioiden käyttöönottoa. Kestävän elpymisen suunnitelma sisältää yli 30 energiapolitiikkaan liittyvää toimenpide-ehdotusta sähkön, liikenteen, teollisuuden, rakennusten, polttoaineiden ja nousevien vähähiilisten teknologioiden avainsektoreilla.

Puhtaiden energiainnovaatioiden erikoisraportti tarkastelee keinoja, joiden avulla puhtaan energian innovaatioita voidaan merkittävästi nopeuttaa tavoitteena nettonollapäästöjen saavuttaminen ja samalla energiaturvallisuuden vahvistaminen. Raportti analysoi yli neljänsadan puhtaan energian teknologian markkinavalmiutta. Raportin mukaan ilmastotavoitteiden ja niiden saavuttamiseen tarvittavien, riittävän edullisten ja luotettavien teknologioiden välillä on nyt ristiriita: ellei puhtaita teknologioita ole saatavilla, nettonollapäästöjen saavuttaminen ei toteudu vuoteen 2050 mennessä.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv-asiat) Nina Alatalo, TEM, puh. 050 431 8015
asiantuntija Eero Karjalainen, TEM, puh. 050 501 7746

Sivun alkuun