Hyppää sisältöön
Media

Ilmatar Energy Oy:lle Merituulivoiman tutkimuslupa Selkämerelle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 30.3.2023 14.30
Tiedote
Tuulivoimaloita luodolla kolme kappaletta

Valtioneuvosto on myöntänyt 30.3.2023 Ilmatar Energy Oy:lle ehdollisen suostumuksen suorittaa merituulivoimapuistohankkeeseen liittyviä merialueen ja merenpohjan tutkimuksia Suomen talousvyöhykkeellä. Valtioneuvoston suostumus on voimassa 31.12.2024 saakka.

Tutkimusalue Vågskär sijaitsee Selkämerellä Ahvenanmaan pohjoispuolella. Hankealueen lähin etäisyys Ahevenanmaasta (Dånön saari) on noin 30 kilometriä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 363 neliökilometriä. Alustavan arvion mukaan alueelle voidaan sijoittaa enintään noin 80 tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus on 400 metriä. 

Valtioneuvoston suostumuksen ehtona on, että hakija, hankkeen toteuttaja tai tämän sijaan tullut seuraaja täyttää päätöksessä esitetyt ehdot. Luvan saajan olisi muun muassa noudatettava tutkimuksissaan yleistä varovaisuusperiaatetta vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi. 

Tutkimuksilla tulisi myös löytää uudelle merituulivoimapuistolle myös sellainen teknisesti, toiminnallisesti ja ympäristöllisesti tarkoituksenmukainen hankealue, että Suomen talousvyöhykkeen nykyinen tai mahdollinen myöhempi taloudellinen hyödyntäminen tai muu käyttö tai meritieteellinen tutkimus vaikeutuu mahdollisimman vähäisessä määrin. 

Valtioneuvoston päätös on täytäntöön pantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Valtioneuvosto päättää merituulivoiman lopullista toteuttajista myöhemmin

Valtioneuvostolla on laaja harkintavalta Suomen talousvyöhykkeen oikeuksien osalta. Sen kanta tutkimuslupiin tässä vaiheessa ei vielä ota kantaa tai anna hakijalle etusijaa mahdolliseen tulevaan rakentamislupaan tai alueen muuhun hyödyntämiseen. 

Valtioneuvoston suostumus tutkimuksiin yksittäisillä tutkimusalueilla ei vielä tarkoita investointi- tai rakentamisoikeuden myöntämistä tutkimusluvan saajalle, eikä anna tälle etusijaa taloudelliseen hyödyntämiseen tähtääviin tutkimuksiin tai mahdolliseen tulevaan rakentamislupaan kyseisille alueille. Ei ole myöskään olemassa tekijöitä, jotka estäisivät valtioneuvostoa myöntämästä kahta erillistä, ajallisesti rajattua tutkimuslupaa samalle talousvyöhykkeen alueelle.

Päätös merituulivoimapuiston toteuttamisesta tehdään myöhemmin talousvyöhykeluvituksen prosessissa. Tutkimuslupa ei estä valtioneuvostoa käyttämästä laajaa harkintavaltaansa ja myöntämästä Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 luvun muuta oikeutta samalle talousvyöhykkeen alueelle vielä tutkimusluvan voimassaollessa.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Kari Klemm, TEM, p. 0295 063 523

 
Sivun alkuun