Hyppää sisältöön

ILUC-direktiivin täytäntöönpanoon tähtäävät ehdotukset lausunnolle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2016 10.43
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausunnolle hallituksen esityksen muotoon kirjoitetun ehdotuksen lakimuutoksista, joilla pantaisiin täytäntöön epäsuoria maankäytön muutoksia koskeva ILUC-direktiivi Suomessa. Lausuntoja pyydetään myös muutoksia pohtineen työryhmän väliraportista, joka luovutettiin ministeriölle 2.12.2016.

Muutoksilla tähdätään epäsuorien maankäytön muutosten ja niistä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseen. Biopolttoaineiden käytön edistämiseen liikenteessä annetussa laissa säädettäisiin biopolttoaineiden energiasisällön kahdenkertaisesta laskennasta nykyistä tarkemmin, täydennettäisiin jakeluvelvoitetta koskevaa sääntelyä ja tiukennettaisiin jakeluvelvoitteen ylittämistä koskevaa sääntelyä.

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetussa laissa säädettyä kasvihuonekaasupäästövähennystä koskevaa vaatimusta tiukennettaisiin. ILUC-direktiivistä johtuvat muutokset on pantava kansallisesti täytäntöön viimeistään 10.9.2017.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja esitysluonnoksesta ja työryhmän väliraportista viimeistään 31.1.2017. Luonnos on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelussa osoitteessa: http://tem.fi/lausuntopyynnot

Lausunto pyydetään toimittamaan ministeriön kirjaamoon osoitteeseen: [email protected]

Viestin aiheena tulee olla mainita TEM/2497/03.01.01/2016.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 029 506 2078
yli-insinööri Jukka Saarinen, TEM, puh. 029 506 4806
tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi(at)tem.fi

 
Sivun alkuun