Hyppää sisältöön

Kaivoslakityöryhmä: poliittiset neuvottelut kaivoslain uudistuksesta jatkuvat

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.2.2022 15.00
Uutinen

Kaivoslain uudistamista tukeva työryhmä kokoontui 10.2.2022. Kokouksen pääaiheena oli hallituksen esityksen nykytilanne ja valmisteilla oleva intressivertailu.

Kaivoslain uudistamista koskevasta hallituksen esityksestä käydyt poliittiset neuvottelut hallitusryhmien kesken jatkuvat. Erityisesti on keskusteltu hallitusohjelman tavoitteesta ”parannetaan kaivosten ympäristönsuojelua” Hallituksen esityksen antaminen siirtyy myöhemmälle keväälle 2022 (arvioitu esittelyviikko 16).

Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaiset neuvottelut kaivoslain uudistamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta käytiin marras-joulukuussa 2021. Yhteisymmärrykseen päästiin saamelaisvaikutusten selvittämistä koskevan säännöksen tarkentamisesta niin, että selvitysvelvollisuus on nykyistä vahvemmin luvan hakijalla. Yhteisymmärrykseen ei päästy saamelaiskäräjien esittämistä muutoksista 50 §:ään (Luvan myöntämisen esteet saamelaisten kotiseutualueella, koltta-alueella ja erityisellä poronhoitoalueella), koska saamelaisille aiheutuvan haitan asteen alentaminen käsitellään yhdessä muiden valmisteilla olevien HE-luonnosten kanssa poliittisessa neuvottelussa.

Intressivertailuselvityksen nykytilanne

Valtioneuvoston kanslian tilaaman ja kaivoslain uudistuksesta erillisenä valmisteltu kaivoslain intressivertailu, jonka toteuttaa Ramboll Group. Selvityksen toimeksianto koski vain kaivoslain soveltamisalaa. Työryhmä ei puolla intressien vertailua, koska:

  • Vertailu ei tällä toimeksiannolla sisältäisi päästöjä, vesiensuojelua, kaivannaisjätteitä jne. – jos sisältäisi, olisi se päällekkäinen muiden lakien kanssa
  • Yleishyväksyttävyys – ei sisältäisi kansalaisten esittämiä seikkoja
  • Kaavoitus edeltää kaivoksen lupamenettelyä jo nyt – intressejä arvioitu kunnan mittakaavassa (päällekkäisyys)
  • Lailla ei voi luetella intressejä tyhjentävästi – harkintavallan rajat

Intressivertailu julkaistaan maaliskuussa. 

Kaivoslakiuudistus
Kaivoslakityöryhmän kokousaineistot

 

 
Sivun alkuun