Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Kaivoslain uudistamista tukemaan teetetään kaksi selvitystä

Työ- ja elinkeinoministeriö
18.2.2021 15.40
Uutinen

Selvitykset malminetsintään ja kaivoslupiin liittyvästä intressivertailusta ja kaivosalueiden varaamisen käytännöistä alkavat. Selvitysten tavoitteena on tarjota tietoa lain toimivuudesta päätöksenteon tueksi. Kaivoslakityöryhmä kokoontui 18.2.2021 ja kävi läpi selvitysten tilannetta.

Valmistelussa huomioidaan selvitys malminetsintään ja kaivoslupiin liittyvästä intressivertailusta. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Selvitys on käynnistynyt, ja sen toteuttavat Ramboll Finland Oy, Geologian tutkimuskeskus GTK ja Lakiasiaintoimisto – law office Aimo Guttorm.

Selvitys kartoittaa intressivertailun vaikutuksia

Intressivertailulla tarkoitetaan kaivoshankkeen hyötyjen ja haittojen punnintaa, jonka perusteella kaivostoiminnan lupia harkittaisiin. Tällä hetkellä kaivoslaissa ei ole varsinaista intressivertailua, vaan sääntely rakentuu oikeusharkinnan varaan ja kaivoslupien myöntämisessä on keskeistä niin kutsuttujen ehdottomien esteiden tarkastelu. Tämä tarkoittaa, että kaivoslakiin on kirjattu, mitkä seikat estävät luvan myöntämisen. Mikäli tällaisia esteitä ei ole ja luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, täytyy lupa myöntää.

Nyt käynnistyvässä selvityksessä otetaan huomioon, millaisia vaikutuksia uudella, erilaisten intressien keskinäiseen punnintaan perustuvalla luvan myöntämisellä olisi. Selvitys valmistuu kesän aikana. Oikeusministeriö esitteli kokouksessa vesilainsäädäntöön liittyvää intressivertailua.

Työ- ja elinkeinoministeriö teettää selvityksen kaivoslain varausmekanismista

Nykyisin kaivoslain mukaan yrityksen on mahdollista varata tietty alue malminetsintää varten kahdeksi vuodeksi. Tänä aikana varauksen haltijalla on yksinoikeus valmistella alueelle malminetsintälupahakemus. Tämä menettely on aiheuttanut huolta paikallisissa maanomistajissa ja yrittäjissä.

Selvityksen toteuttajaksi on julkisen kilpailutuksen kautta valittu asianajotoimisto Hannes Snellman. Selvityksessä tarkastellaan varauksen merkitystä, ja vaihtoehtoja sen kehittämiseksi ja toisaalta kokonaan poistamiseksi. Selvityksessä tarkastellaan myös verrokkimaiden käytäntöjä. Selvitys valmistuu kevään aikana.

Lisäksi työryhmässä käsiteltiin muun muassa kaivosasetuksen valmisteluaikataulua ja EU:n ja Kanadan välistä laaja-alaista talous- ja kauppasopimusta eli CETA-sopimusta.

 
Sivun alkuun