Hyppää sisältöön

Kaivoslakityöryhmä käsitteli lakiluonnoksen yritys- ja ympäristövaikutusarvioita

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.9.2021 16.23
Uutinen

Kaivoslain uudistamista tukeva työryhmä kokoontui 17.9.2021. Kokouksen pääaiheena oli hallituksen esitysluonnoksen yleisperustelujen vaikutuksen arvioinnit yritys- ja ympäristövaikutuksista.

TEM:n arvion mukaan yritystasolla sääntelytaakka kasvaa vuositasolla noin 300 000 eurolla. Suurimmat taloudelliset vaikutukset liittyvät epäsuoriin kustannuksiin. Alueellisesti vaikutukset kohdistuvat ennen kaikkea Lappiin ja harvaan asutuille seuduille. Esityksessä on myös reilua kilpailua edistäviä tekijöitä. 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) arvioi lakiesityksen ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Uudistuksella voidaan ympäristökeskuksen mukaan nähdä olevan myönteisiä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia, mutta vaikutukset ovat verrattain vähäisiä. Epävarmuutta arvioinnille aiheuttaa osin se, että voimassa oleva kaivoslaki on ollut vasta vähän aikaa voimassa ja sen aiheuttamista vaikutuksista on siksi niukasti tietoa.

SYKEN mukaan esitetyt muutokset myös yhdessä muiden lainmuutosten kanssa lisäävät viranomaisresurssien tarvetta. Ympäristökeskus huomauttaa, että kaivostoimintaa ja sen ympäristövaikutuksia sääntelevät useat muut lait, ei niinkään nyt valmisteilla oleva kaivoslain uudistus. Ympäristövaikutusten kannalta keskeinen on ympäristönsuojelulaki. Riskiä ristiriitaisuuksista tai päällekkäisyyksistä voisi vähentää ympäristö ja kaivosluvan samanaikainen käsittely ja viranomaisten välinen yhteistyö.

Esitysluonnoksesta järjestetään avoin kuulemistilaisuus verkkotilaisuutena 29.9. Kutsu jaetaan TEM:n verkkosivuilla (www.tem.fi)  ja sosiaalisessa mediassa (twitter: @TEM_uutiset) viikon 38 alussa. Kuulemistilaisuuden jälkeen lakiluonnos lähtee poliittiseen ohjaukseen ja lausuntokierrokselle. Työryhmä kokoontuu vielä ainakin marras- ja joulukuussa. 

Kaivoslakiuudistus
Kaivoslakityöryhmän kokousaineistot
 
 

 
Sivun alkuun