Hyppää sisältöön

Kansainvälinen arviointi antaa tunnustusta ydinturvallisuuden SAFIR2022 ja KYT2022 -tutkimusohjelmille – arvio myös SAFER2028-ohjelmasta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 18.5.2022 10.13
Tiedote
Ydinjätetynnyri

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämä kansainvälinen arviointi käynnissä olevista ydinvoimalaitosten ja ydinjätehuollon turvallisuustutkimuksen SAFIR2022 ja KYT2022 -ohjelmista on valmistunut. Arvioitavana oli myös tulevan SAFER2028-tutkimusohjelman alustava suunnitelma. Arviointia koskeva raportti julkistettiin 17.5.2022.

Julkiset ydinturvallisuustutkimusohjelmat luovat edellytyksiä ydinvoiman turvallisen ja taloudellisen käytön jatkumiseen, tarvittavan tietämyksen säilymiselle, uuden tietämyksen kehittämiselle ja kansainväliseen yhteistyöhön osallistumiselle.

Arviointiryhmä totesi, että käynnissä olevat SAFIR2022 ja KYT2022 -tutkimusohjelmat tuottavat huomattavaa ja korkealaatuista tieteellistä tietoa. Ohjelmat saavat rahoitusta valtion ydinjätehuoltorahaston erillisrahastoista, joihin varat kerätään ydinlaitosten luvanhaltijoilta ja jätehuoltovelvollisilta ydinenergialain mukaisesti. 

Tutkimusohjelmien tärkein tavoite ja arvo on kehittää uutta osaamista ja tietoa, joita tarvitaan ydinvoimalaitosten ja ydinjätehuollon turvallisuuden varmistamisessa sekä oikeasuhtaisessa sääntelyssä. 

Arvioinnin mukaan joissakin tapauksissa tutkimusta on kohdistettu jo paljon tutkittuihin aiheisiin, joiden tutkimisen hyödyllisyyttä tiedon tai turvallisuuden lisääntymisen kannalta voidaan pitää vähäisenä. Näitä tutkimusaiheita voidaan kuitenkin pitää hyödyllisinä uusien osaajien kouluttamisen kannalta. 

Työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämien SAFIR 2022 ja KYT2022 tutkimusohjelmien hankkeissa kehitetään ydinturvallisuuden ja ydinjätehuollon suomalaista osaamista. Säteilyturvakeskus (STUK) on mukana ohjelmien johtoryhmissä ja tutkimusta ohjaavissa ryhmissä. Ohjelmien koordinoinnista vastaa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

Arvioinnissa myös tuleva SAFER2028-ohjelman alustava suunnitelma

Lisäksi arvioitsijoilta pyydettiin näkemyksiä SAFER2028-tutkimusohjelman alustavasta suunnitelmasta. Vuonna 2023 käynnistyvä kuusivuotinen tutkimusohjelma SAFER2028 kokoaa nykyisen ydinturvallisuuden ja ydinjätehuollon kansallisen tutkimuksen samaan ohjelmaan.

SAFER2028-tutkimusohjelmaan suunniteltuja uusia toimintoja, erityisesti tohtorikoulutusverkostoa, pidettiin raportissa hyvinä. Uusia toimintoja voidaan kehittää edelleen merkittävästi arvioinnin tulosten avulla.

Arvioijat pitävät myönteisenä alustavaan SAFER2028-suunnitelmaan sisältyviä ei-teknistä ydinturvallisuutta koskevia tutkimusaiheita. Nykyisissä tutkimusohjelmissa esimerkiksi yhteiskunnallisen ja organisaatiota koskevien hankkeiden rahoitus on ollut suhteellisen vähäistä.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, TEM, p. 050 567 5451 
yli-insinööri Jorma Aurela, TEM, p. 050 592 2109
 

 
Sivun alkuun