Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Kilpailukyvyn ja kasvun korkean tason työryhmä keskustelee Helsingissä kestävästä kasvusta

Työ- ja elinkeinoministeriö 6.9.2019 12.36
Uutinen

EU:n kilpailukyvyn ja kasvun korkean tason virkamiestyöryhmä kokoontuu Helsingissä 8.-9.9.2019. Työryhmä keskustelee kestävästä kasvusta EU:ssa, tavoitteenaan valmistella uudelle komissiolle suunnattua kilpailukykyneuvoston viestiä kestävän kasvun keskeisimmistä elementeistä. Kokous pohjustaa myös syyskuun lopussa järjestettävää ministeritason kilpailukykyneuvostoa.

Suomen EU-puheenjohtajakauden pitkän tähtäimen tavoitteena on EU:n kehittäminen maailman kilpailukykyisimmäksi ja sosiaalisesti eheimmäksi ilmastoneutraaliksi taloudeksi. Ilmastonmuutos, kiihtyvä teknologinen kehitys ja kansainvälinen kilpailu haastavat Eurooppaa. EU tarvitsee kokonaisvaltaisen, kunnianhimoisen ja eteenpäin katsovan kasvuagendan ollakseen kilpailukykyinen kansainvälisillä markkinoilla ja taatakseen ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän talouskasvun.  

Puheenjohtajamaa Suomi katsoo, että EU:n kestävän kasvun ja kilpailukyvyn kannalta on tärkeää edistää sisämarkkinoiden toimintaa ja siirtymistä ilmastoneutraaliin talouteen. Kestävä kasvu edellyttää myös panostuksia digitaalisiin ratkaisuihin sekä tutkimukseen ja innovaatioihin perustuvaa modernia teollisuuspolitiikkaa. Tavoitteeksi tulee asettaa Euroopan globaali johtajuus digitaalisessa taloudessa. EU:n on harjoitettava aktiivista kauppapolitiikkaa, joka perustuu avoimuuteen sekä sääntöpohjaisen monenkeskisen kauppajärjestelmän ja vapaakaupan edistämiseen. Lisäksi tarvitaan joustavampia ja työelämälähtöisempiä ratkaisuja Euroopan työvoiman osaamisen uudistamiseksi ja kehittämiseksi, jotta voidaan vastata digiajan tarpeisiin kaikilla sektoreilla ja tasoilla.

– Puhumme nyt maanantaina kollegoiden kanssa Suomen puheenjohtajuuskauden ”päätuotteesta” kilpailukyvyn ja kasvun alueella, eli niin kutsutusta kestävän kasvun agendasta. Ajatuksemme on, että voimme tämän keskustelun ja sitä seuraavan ministerikeskustelun pohjalta muodostaa jäsenmaiden yhteisen käsityksen siitä, millaisin politiikkatoimin seuraavan viiden vuoden ajanjaksolla pystyttäisiin parhaiten edistämään kestävää kasvua Euroopassa”, kertoo työryhmän puheenjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriön EU- ja kansainvälisten asioiden johtaja Janne Känkänen.

Känkänen toimii työryhmän puheenjohtajana koko Romanian, Suomen ja Kroatian muodostaman trio-kauden ajan. Helsingissä järjestettävä epävirallinen kokous on jo viides Suomen puheenjohtama kokous. Jäsenmaiden talousministeriöiden korkean tason virkamiehistä koostuva työryhmä tapaa säännöllisesti ja on Känkäsen johdolla käsitellyt kestävän kasvun keskeisimpiä elementtejä jo aiemmissa kevään kokouksissaan, tavoitteenaan luoda pohjaa EU:n tuleville politiikkapainopisteille kasvun ja kilpailukyvyn alalla.

Seuraa Twitterissä hashtagillä #kikyHLG ja #HLGcompet

Lisätiedot:
johtaja Janne Känkänen (EU- ja kansainväliset asiat), työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 029 506 4200

Sivun alkuun