Hyppää sisältöön

Kirjallisen kuulemisen yhteenveto: Kaupan alaa ravistelevat samanaikaisesti useat muutostekijät

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 15.10.2020 15.08
Uutinen
Asiakas maksaa ostoksiaan kaupassa ja näppäilee pin-koodia kortinlukijaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö toteutti keväällä kirjallisen kuulemisen osana kaupan alan tulevaisuusselonteon valmisteluja. Selonteko liittyy käynnissä olevaan kaupan alan murrokseen. Selonteon tavoitteena on, että alaa voidaan kehittää strategisesti ja pitkäjänteisesti.

Ministeriö sai kirjalliseen kuulemiseen 32 toimijalta lausunnot, joista on tehty yhteenveto.  

Lausunnonantajien näkemyksen mukaan valmistelussa olevan kaupan alan tulevaisuusselonteon tulisi sisältää sisältökokonaisuudet, jotka ovat

  • digitalisaatio
  • yritysvastuu, kestävä kauppa ja ilmastonmuutos
  • kuluttajakäyttäytymisen muutos
  • aluekehittäminen ja huoltovarmuus
  • työvoima, osaaminen ja koulutus sekä
  • kilpailullisuus, sääntelyn sujuvoittaminen ja yrittäjyyden edistäminen

Näistä kukin sisältö sisältää tarkasteltavia teemoja ja kysymyksiä, joita tuotiin lausunnoissa myös esille.

Valtio voi tukea kaupan toimialaa rakennemuutoksessa

Kuulemisessa kartoitettiin lausunnonantajien näkemyksiä kaupan alan rakennemuutoksesta Suomessa. Vastaajien mukana kaupan alan rakennemuutosta vievät keskeisimmin eteenpäin   digitalisaatio, yritysvastuuseen liittyvät asiat, osaamisen- ja koulutuksen muutokset sekä työvoiman saatavuus. Myös kilpailullisuus sekä kilpailukyky kansallisesti ja kansainvälisesti sekä kuluttajakäyttäytymisen- ja asiakaslähtöisyyden muutokset vievät alan rakennemuutosta eteenpäin.

Vastaajat katsoivat, että valtio voi vastata Suomessa kaupan alan rakennemuutokseen muun muassa takaamalla alan toimijoille kilpailukykyisen toimintaympäristön, joustavoittamalla työmarkkinoita sekä vauhdittamalla kaupan alan yritysten kansainvälistymistä.

Vastaajien mukaan valtio voi tukea aluekehittämisessä kaupan rakennemuutosta turvaamalla palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta ja kaupan jakeluverkostoa, erityisesti harvaan asutuilla seuduilla. Lisäksi lausunnoissa nostettiin esiin kotimaisen omistajuuden, omavaraisuuden ja huoltovarmuuden tukeminen osana kaupan rakennemuutokseen vastaamista valtion taholta.

Yllättävät muutostilanteet vaikuttavat kaupan alaan – voidaan varautua myös ennakoivasti
Kuulemisessa kysyttiin lausunnonantajien näkemyksiä myös koronaviruspandemian tai sen kaltaisten yllättävien muutostilanteiden vaikutuksista kaupan toimialalla. Vastausten mukaan tämänkaltaiset poikkeustilanteet vaikuttavat kaupan toimialalla pääasiassa

  • kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin
  • kaupan toimialan ja kuljetuspalvelujen uusiutumiseen
  • logistisiin toimitusketjuihin ja tuotteiden saatavuuteen sekä
  • kaupan alan arvostuksen ja merkityksen ymmärryksen kasvuun

Lausuntojen mukaan valtiolla on tärkeä rooli tukea kaupan alan rakenteiden kestävyyttä muutostilanteissa.

Digitalisaatiolla on suuri merkitys kaupan alalle

Kirjallisessa kuulemisessa kerättiin lausunnonantajien näkemyksiä kaupan alan digitalisaatiosta. Vastausten mukaan digitalisaatiolla on suuri merkitys kaupan toimialalle ja merkitys tulee kasvamaan.

Digitalisaation katsottiin muuttavan asiakassuhteita, markkinointia ja arvoketjuja. Myös kaupan ja palvelujen rajojen katsottiin hämärtyvän sekä alan kilpailun kovenevan Suomessa globaalin kaupan rinnalla. Digitalisaatio haastaa myös perinteistä kivijalkakauppaa ja kaupan roolit muuttuvat nykyisestä. Kaupan alalla on keskeistä huomioida kyberturvallisuus ja kyber-riskeihin varautuminen.

Selonteon valmistelu jatkuu syksyn aikana sidosryhmien kanssa

Kirjallisen kuulemisen palautteesta on työstetty työ- ja elinkeinoministeriössä selonteon rajausta sekä sisältönostoja. Syksyn aikana aineistoa syvennetään muun muassa kyselyillä kaupan alan yrityksille, työntekijöille sekä kuluttajille ja työpajatyöskentelyillä.

Selonteon laadinta on kirjattu vuosien 2019 – 2023 hallitusohjelmaan. Selonteko valmistuu vuonna 2021. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa selonteon valmistelusta, ja työ tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden ministeriöiden ja eri sidosryhmien sekä yritysten kanssa.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Natalia Härkin, TEM, p. 029 504 7168

 
Sivun alkuun