Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

KKV: Hankintavalvonnan ensimmäisen toimintavuoden raportti julkaistu

Työ- ja elinkeinoministeriö 2.5.2018 12.53
Uutinen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) sai uuden hankintalain myötä toimivallan valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista vuoden 2017 alusta lähtien. Hankintavalvonnan tarkoituksena on varmistaa hankintalainsäädännön keskeisten periaatteiden, kuten avoimuuden ja syrjimättömyyden toteutuminen hankinnoissa.

KKV keskittyy hankintojen valvonnassa ensisijaisesti laittomien suorahankintojen ja niihin rinnastuvien karkeasti virheellisten tai syrjivien hankintamenettelyjen valvontaan.

Hankintalain mukaan KKV:n on tehtävä vuosittain julkisten hankintojen valvontaa koskevasta toiminnastaan raportti. Hankintavalvonnan ensimmäisen toimintavuoden raportti sisältää yhteenvedon KKV:n valvontatoiminnassa havaituista lainvastaisista menettelyistä sekä hankintalaissa tarkoitetuista toimenpiteistä. Raportissa kerrotaan myös valvontatoiminnan käynnistysvaiheen käytännön kokemuksista.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote

Lue raportti tästä

Lue lisää julkisten hankintojen valvonnasta

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Maarit Taurula, p. 029 505 3381
Apulaisjohtaja Arttu Juuti, p. 029 505 3614
[email protected]

Sivun alkuun