Hyppää sisältöön
Media

Komissio hyväksyi Suomen energiayhtiöiden valtiontukiohjelmat

työ- ja elinkeinoministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 7.10.2022 17.33
Tiedote

Euroopan komissio linjasi kahdessa päätöksessään 7.10.2022, että Suomen tukiohjelmat energiayhtiöille soveltuvat EU:n sisämarkkinoille. Suomen toimenpiteillä pyritään rajoittamaan Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan aiheuttamaa vakavaa häiriötä taloudessa ja erityisesti energiamarkkinoilla. Lainoja voidaan myöntää kahdesta eri tukiohjelmasta.

Energian hinnat ovat kohonneet Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vaikutuksien vuoksi. Hintojen merkittävä kohoaminen nostaa energiamarkkinoilla kauppaa käyvien yritysten vakuusvaatimuksia tasolle, johon harva yritys on voinut varautua.  Lainojen tavoitteena on turvata energiayhtiöiden mahdollisuus käydä kauppaa sähkön johdannaismarkkinoilla ja turvata sähkömarkkinoiden toiminta. 

Kuntasektorin tukiohjelma 

Tukiohjelman avulla kunta tai Kuntarahoitus Oyj voi myöntää edullisen lainan energiayhtiölle, joka kuuluu kuntakonserniin tai on kuntien määräysvallassa. Laina kattaisi seuraavien 12 kuukauden ajan rahoitusvakuuksista aiheutuvat likviditeettitarpeet energiamarkkinoilla käytävään kauppaan tai se voi olla enintään 15% yrityksen kolmen vuoden liikevaihdon keskiarvosta. Lainat tulee myöntää viimeistään 31.12.2022. Tukiohjelman enimmäisbudjetti on 5 miljardia euroa.

Kuntasektorin tukiohjelman lainoja voi tiedustella Kuntarahoitukselta tai yksittäisiltä kunnilta.

Valtiovarainministeriön tukiohjelma 

Valtiovarainministeriön tukiohjelmasta voidaan myöntää lainoja, joilla tilapäisesti turvattaisiin yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten sähkön johdannaismarkkinoilla toimivien yhtiöiden likviditeettitarve. Lainoja voi käyttää vain sähkön johdannaispörssikaupan vakuusvaatimusten kattamiseksi. Yksittäiselle systeemisesti tärkeälle energiayhtiölle voidaan myöntää enintään 12 kuukauden tarpeita vastaava laina.

Lainojen ehdot poikkeavat kuntasektorin tukiohjelman ehdoista. Tuki ei ole rajattu julkisomisteisiin yhtiöihin, eikä tuki edellytä kunnan päätöstä tuesta tai takauksesta.  Lainaa tulee hakea viimeistään 30.11.2022. Lainat tulee myöntää viimeistään 31.12.2022. Tukiohjelman enimmäisbudjetti on 10 miljardia euroa.

Valtiovarainministeriön tukiohjelman lainoja haetaan valtiovarainministeriöltä.

Taustalla lisäjoustot valtiontukisääntöihin 

Euroopan komissio hyväksyi alun perin maaliskuussa 2022 tilapäiset valtiontukisäännöt Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan johdosta aiheutuvien vakavien häiriöiden vähentämiseksi. Tiedonannolla joustavoitettiin huomattavasti EU:n valtiontukisääntöjä. 

Komission heinäkuussa 2022 hyväksymissä tilapäisten valtiontukipuitteiden muutoksessa huomioitiin energiamarkkinoiden vakuustarpeita erityisellä suuryritysten 12 kuukauden likviditeettitarpeita koskevalla säännöllä. Komissio konsultoi jäsenmaita lokakuussa 2022 tilapäisten valtiontukisääntöjen laajentamisesta ja jatkamisesta vuodelle 2023.


Lisätiedot:
johtava asiantuntija Samuli Miettinen, p. 0295 047 364

 
Sivun alkuun