Hyppää sisältöön

Komission selvitys sisämarkkinoiden tulevaisuudesta julki

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.11.2018 16.44
Tiedote

EU:n komissio julkisti 22.11.2018 tiedonannon – EU:n sisämarkkinat muuttuvassa maailmassa. Tiedonannon esitteli komission varapääjohtaja Jyrki Katainen.

– Vaikka sisämarkkinat ovat yksi EU:n suurimmista saavutuksista, ne eivät vieläkään toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Sisämarkkinoilla on edelleen paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Komissio listaa tiedonannossaan sisämarkkinoiden tällä hetkellä tärkeimpiä kehittämistarpeita. Ministeri Lintilä pitää komission linjauksia oikean suuntaisina. Ne myös vahvistavat Suomen EU-vaikuttamisen keskeisiä kärkiä.

– Suomi on pieni, viennistä riippuvainen maa. Suomen talouskasvun kannalta on keskeistä, että erityisesti digitaaliset sisämarkkinat kehittyvät edelleen, ministeri jatkaa.

Tiedonannon mukaan:

Sisämarkkinoita on kehitettävä niin, että sisämarkkinoiden ja digitaalitalouden mahdollisuudet otetaan tehokkaasti käyttöön. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota palveluiden liikkuvuuden lisäämiseen, koska Euroopan kasvun mahdollisuudet liittyvät suurelta osin palveluihin, erityisesti digitaalisiin palveluihin. Globaaleihin arvoketjuihin pääsy edellyttää myös, että datan saatavuus varmistetaan.

Siirtyminen vähähiiliseen talouteen pitää nähdä mahdollisuutena ja esimerkiksi eurooppalaisen energiateknologian menestymisen mahdollistajana.

Sisämarkkinoiden kehittämisen pitää olla käyttäjälähtöistä niin, että yritykset ja kansalaiset hyötyvät ja että tämä työ edistää kansalaisten hyvinvointia Euroopassa.

Kunnianhimoiset tavoitteet voivat toteutua vain, jos sekä EU:n toimielimet että jäsenmaat sitoutuvat sisämarkkinoiden kehittämistyöhön ja varmistavat, että sisämarkkinalainsäädäntöä todella noudatetaan kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Komissio valmisteli tiedonannon Eurooppa-neuvoston pyynnöstä. Jäsenvaltioiden päämiehet keskustelevat siitä Eurooppa-neuvostossa maaliskuussa 2019.

Linkki komission tiedotteeseen
Linkki komission tiedonantoon

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Johanna Rihto-Kekkonen, TEM, p. 0209 504 7121
erityisasiantuntija Mikko Holm, Suomen pysyvä edustusto EU:ssa, p. +32 2 287 8450

 
Sivun alkuun