Hyppää sisältöön

Den inhemska produktionen av skyddsutrustning har inletts planenligt

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2020 11.06 | Publicerad på svenska 28.5.2020 kl. 8.51
Pressmeddelande

Den inhemska produktionen av andningsskydd och skyddskläder som tillverkats för hälso- och sjukvårdsbehov har inletts.

Tre företag har denna vecka börjat tillverka kirurgiska mun-nässkydd och ansiktsskydd. Tillverkningen av skyddsrockar och skyddsförkläden har inletts redan tidigare. Arbetsminister Tuula Haatainen och näringsminister Mika Lintilä gav en lägesrapport om detta vid ett evenemang den 27 maj 2020.

– Jag vill tacka de företag som under en exceptionellt kort tid har kunnat starta inhemsk produktion av skyddsutrustning. Resultatet visar hur snabbt finländska företag reagerar på föränderliga situationer och nya behov, konstaterade näringsminister Mika Lintilä vid evenemanget.

Arbets- och näringsministeriet inledde i månadsskiftet mars–april ett projekt vars syfte var att sätta igång den inhemska tillverkningen av skyddsmaterial som i första hand behövs inom hälso- och sjukvården. Produktionsmängderna baserar sig på social- och hälsovårdsministeriets uppskattning av behovet av användning.

Inledandet av produktionen har framskridit exceptionellt snabbt. Tre inhemska företag: Filterpak Oy, Lifa Air Oy och Teho Filter Oy har denna vecka inlett tillverkningen av mun-nässkydd och ansiktsskydd som används inom hälso- och sjukvården.

Nästa vecka inleds också tillverkning av inhemska andningsskydd. Tillverkningen av andningsskydd för hälso- och sjukvård inleds senare bland annat av Screentec Oy, SJT-Investment Group Oy och Eagle Filters Oy. Hälso- och sjukvården får inhemska andningsskydd efter godkända test.

Enligt Försörjningsberedskapscentralens uppskattning förra veckan uppgår sjukhusens förbrukning av kirurgiska mun-nässkydd för närvarande till 450 000 stycken per dygn. Inom den övriga social- och hälsovården är behovet nästan lika stort, vilket innebär att det sammanlagda behovet är nästan en miljon per dygn.

När det gäller andningsskydd, dvs. FFP2 och FFP3 är uppskattningen av användningsbehovet 22 000–62 000 och för skyddskläder 100 000–150 000 stycken per dygn.

– Om kapaciteten kan utnyttjas fullt ut, bör den inhemska tillverkningen redan i sig täcka social- och hälsovårdens behov både när det gäller mun-nässkydd och andningsskydd. I fråga om skyddskläder har vi också förutsättningar för betydande inhemsk produktion, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Tillverkningen av skyddsvisir och skyddskläder inleddes redan i april. Sjukvårdsdistrikten har beställt visir och enstaka skyddsrockar och skyddsförkläden av inhemska tillverkare, men sjukvårdsdistrikten har inte ingått långvariga leveransavtal med tillverkarna av skyddskläder. Försörjningsberedskapscentralen förhandlar för närvarande med inhemska tillverkare om leverans av skyddskläder.

Social- och hälsovårdsministeriet lämnade förra veckan en framställning om anskaffning till Försörjningsberedskapscentralen där den inhemska produktionens betydelse för försörjningsberedskapen lyftes fram. Framställningen ger Försörjningsberedskapscentralen bättre förutsättningar än tidigare att köpa skyddsmaterial av inhemska företag.

– Den inhemska produktionen av skyddsutrustning måste uppmärksammas också efter coronakrisen, när efterfrågan på produkter återgår till den nivå som rådde före krisen. Finland måste i framtiden ha egen nationell skyddsproduktion i motsvarande kriser redan i början av krisen. Det är fråga om långsiktig inriktning av försörjningsberedskapen. En situation där den inhemska produktionen måste startas helt från noll får inte längre uppstå. Detta är en fråga som med tanke på försörjningsberedskapen måste lösas på ett bestående och hållbart sätt, säger minister Haatainen.

Ytterligare upplysningar:
Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 575 4118
Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 9483
Petri Peltonen, understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 62663
Jyrki Alkio, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 342 4476

 
Sivun alkuun