Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Integrationsfrämjandet ska i fortsättningen ordnas av landskapet

Arbets- och näringsministeriet
5.7.2018 13.50
Pressmeddelande
Kuvaaja: Aleksi Malinen

I fortsättningen ska landskapet svara för de integrationsfrämjande tjänsterna för invandrare. Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen den 5 juli 2018.

De integrationsfrämjande tjänster som det föreskrivs om i lagen om främjande av integration, såsom inledande kartläggning, integrationsplan och integrationsutbildning, ska enligt propositionen ha likartat innehåll som i nuläget.

Landskapet är allmänt ansvarig och samordningsansvarig för planering, utveckling och uppföljning av integreringen av invandrare i landskapet. Landskapet ska samordna planeringen av integreringen med kommunerna i landskapet.

Tjänster som främjar integration ska ordnas som en del av tillväxttjänsterna och social- och hälsotjänsterna inom landskapets organiseringsansvar, den kommunala basservicen, och det nationella utbildningssystemet och även i form av andra integrationsfrämjande tjänster.

Kommunen ska även i fortsättningen vara en viktig aktör i integrationsfrämjandet, och i propositionen föreslås inga ändringar i kommunens allmänna skyldighet att ansvara för planeringen och utvecklingen av tjänster som främjar kommunens invandrarinvånares integration på kommunnivå.

Statens integrationsfrämjande åtgärder förblir oförändrade. Det samarbete mellan ministerierna som det föreskrivs om i lagen om främjande av integration fortsätter som tidigare. Statsrådet ska även i fortsättningen besluta om det nationella utvecklandet av integrationen genom att för fyra år i sänder utarbeta ett statligt program för integrationsfrämjande.

Den ersättning för specialkostnader som staten betalat till kommunerna slopas i huvudsak och överförs i tillämpliga delar till landskapens generella finansiering.

På samma sätt som i fråga om tjänsterna för arbetssökande och företagare kan landskapet köpa integrationstjänster av olika tjänsteproducenter.

Regeringspropositionen finns på tem.fi/paatokset.

Ytterligare information:
Juha-Pekka Suomi
, äldre regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7122

 
Sivun alkuun