Hyppää sisältöön

Muutos yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annettuun asetukseen

työ- ja elinkeinoministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 9.7.2020 14.13
Tiedote

Valtioneuvosto päätti 9.7.2020 kustannustuen piiriin kuuluvista toimialoista annetun valtioneu-voston asetuksen muuttamisesta. Asetuksesta poistettiin kolme toimialaa, jotka eivät kuulu yri-tysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain soveltamisalaan. Muutos tulee voimaan 10.7.2020.

Kustannustukilain mukaan kustannustuen piiriin kuuluvat ne toimialat, joiden huhtikuun 2020 liikevaihto on vähintään 10 prosenttia pienempi kuin vertailuajankohdan keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto. Vertailuajankohdalla tarkoitetaan ajanjaksoa 1.3.–30.6.2019. Tuen piiriin kuuluvat toimialat on listattu 26.6.2020 yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteessä. Asetus on tullut voimaan 1.7.2020.

Kustannustukilakia ei sovelleta maatalouden alkutuotannon, kalatalouden sekä vesiviljelyalan yritystoimintaan, koska nämä alat ovat Euroopan komission hyväksymän tukiohjelman ulkopuolella.

Valtioneuvosto päätti, että kustannustukiasetuksen liitteestä poistetaan kolme lain soveltamisalaan kuulumatonta, kalatalouden yritystoimintaan kuuluvaa alaa, jotka ovat

  • kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä (10200),
  • kalatukkukauppa (46381),
  • kalan, äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa (47230).

Kustannustuesta säädetyn lain mukaan kustannustukea voidaan myöntää asetuksen liitteessä mainituilla toimialoilla toimiville yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Muille toimialoille kuuluvat yritykset voivat hakea harkinnanvaraista tukea erityisen painavista, COVID19-pandemiaan liittyvistä syistä.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että yrityksen liikevaihdon täytyy olla laskenut 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Tukeen vaikuttavat yrityksen kiinteät kustannukset ja palkkakustannukset tukikaudelta 1.4.–31.5.2020. Kustannustuki perustuu tukikauden kustannuksiin, eikä tuella korvata liikevaihdon muutosta tai kassavirran alenemaa.

Yritys voi tarkistaa oman toimialansa tilanteen Valtiokonttorin verkkosivuilta.

Päätös on luettavissa sivulla tem.fi/paatokset.

Lisätiedot:
Tuija Ypyä, neuvotteleva virkamies, TEM, p. 029 506 2115 (paikalla 10.7. asti)
Timo Haapalehto, johtava asiantuntija, TEM, p. 029 504 7218 (paikalla 13.-17.7.)
Teija Palko, neuvotteleva virkamies, TEM, p.  029 506 4122 (paikalla 20.-31.7.)
Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos, TEM, p. 029 506 3732 (paikalla 3.8. alkaen)
Tero Meltti, finanssineuvos, VM, p. 029 553 0770
Jarmo Huotari, neuvotteleva virkamies VM, p. 029 553 0418

 
Sivun alkuun