Hyppää sisältöön
Media

Lakiesitys eduskuntaan: Kustannustuesta uusi hakukierros, nyt myös suurille yrityksille korvaus asiakastilojen sulkemisesta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 3.6.2021 13.45
Tiedote

Kustannustuesta järjestetään neljäs hakukierros, jossa yritykset voisivat hakea tukea maalis-toukokuulta. Tuen ehdot säilyisivät ennallaan. Lisäksi keskisuurille ja suurille yrityksille maksettaisiin erillistä korvausta, jos niiden toimitilat on suljettu lain tai viranomaisen määräyksestä koronaepidemian vuoksi.

Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnan käsittelyyn 3.6.2021. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021. Valtiokonttori avaisi sulkemiskorvauksen haun heinäkuussa ja kustannustuen neljännen hakukierroksen elokuussa. Hallitus on varannut niihin rahoitusta 200 miljoonaa euroa.

Hallituksen esitys sisältää kolme eri tukea, jotka ovat kustannustuki, keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvaus ja kiinteiden kattamattomien kustannusten korvaus.

Kustannustuen ehdot säilyvät ennallaan

Kustannustuen neljäs hakukierros olisi tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.3.–31.5.2021, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019.

Kaikkien toimialojen yritykset voisivat jatkossakin hakea kustannustukea. Valtioneuvosto antaa erikseen asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Näitä ovat toimialat, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella. Jos yritys ei kuuluisi asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen olisi perusteltava erikseen liikevaihdon lasku koronan takia.

Yksinyrittäjät voisivat edelleen hakea kustannustukea. Tuki olisi vähintään 2000 euroa, jos tuen ehdot täyttyvät. Tuen enimmäismäärä olisi jatkossakin miljoona euroa.

Pian myös keskisuuret ja suuret yritykset voivat hakea sulkemiskorvausta

Keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvaus koskisi yrityksiä, joissa on vähintään 50 työntekijää ja jotka on määrätty suljettavaksi lain tai viranomaisen päätöksellä. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi ravintolat ja muut ravitsemisyritykset, jotka suljettiin keväällä tilapäisesti asiakkailta majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetulla lailla.

Korvausta voitaisiin maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto on sulkenut tartuntatautilailla. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat ja kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.  

Keskisuurille ja suurille yrityksille maksettaisiin korvauksena 70 prosenttia sulkemisajan tappiosta eli kustannuksista, joita ei pystytä kattamaan tuloilla. Tuen ehtona olisi, että yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia sulkemiskaudella verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. Jos yritys kuuluisi konserniin, tappiota ja liikevaihtoa tarkasteltaisiin konsernitasolla.

Tuen enimmäismäärä olisi 1,8 miljoonaa euroa. Tuesta vähennettäisiin sulkemisaikaan ja koronapandemiaan liittyvät vakuutuskorvaukset sekä muut samoihin kustannuksiin kohdistuvat valtiontuet. Yrityksen olisi hakemuksessaan toimitettava tilintarkastajan tarkastusraportti tukikauden liikevaihdosta, voitto-osuudesta ja kustannuksista, vertailukauden liikevaihdosta ja saaduista vakuutuskorvauksista tai muusta valtiontuesta.  

Mikro- ja pienyritysten sulkemiskorvauksen haku on jo käynnissä Valtiokonttorissa.  

Suurille yrityksille tukea entistä joustavammin

Sulkemiskorvaukseen sovellettaisiin uutta EU:n valtiontukiohjelmaa, jossa koronatukien maksimisumma on 10 miljoonaa euroa. Tukiohjelma edellyttää vielä Euroopan komission lopullista hyväksyntää.

Tukiohjelmalla olisi mahdollista myöntää myös niin sanottua kiinteiden kattamattomien kustannusten korvausta niille yrityksille, joilla EU:n määrittelemä aiempi koronatukien enimmäismäärä 1,8 miljoonaa euroa on jo täynnä ja joille ei siis voida myöntää enempää kustannustukea. Tämä helpottaa erityisesti keskisuurten ja suurten yritysten tilannetta.

Tuen ehdot poikkeavat hieman tavallisesta kustannustuesta. Tukena maksettaisiin osuus tukikauden tappiosta eli kustannuksista, joita ei pystytä tuloilla kattamaan. Tuen osuus olisi liikevaihdon laskua vastaava prosenttiosuus, josta vähennettäisiin 30 prosenttiyksikön omavastuu. Tuen ehtona olisi, että yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.3.–31.5.2021 verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. Jos yritys kuuluisi konserniin, tappiota ja liikevaihtoa tarkasteltaisiin konsernitasolla.

Lisätiedot:

teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, TEM, p. 029 506 3732
johtava asiantuntija Maija Lönnqvist, TEM, p. 029 504 7105

Kustannustuen ja suurten yritysten sulkemiskorvauksen valmistelun aikajana.

Kustannustuen neljännen hakukierroksen ehdot

Sulkemiskorvaus keskisuurille ja suurille yrityksille

 
Sivun alkuun