Hyppää sisältöön

Lakiluonnos lausunnoille: Business Finland Oy:n julkisia hallintotehtäviä tarkennetaan

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 5.10.2020 11.58
Tiedote

Lakimuutoksella määriteltäisiin Business Finland Oy:n hoitamat julkiset hallintotehtävät, joihin sovellettaisiin virkavastuuta, vahingonkorvausvastuuta sekä hallinnon yleislakeja. Työ- ja elinkeinoministeriön valmistelema lakiluonnos on lausuntokierroksella 30.10.2020 saakka.

Business Finland -kokonaisuuden muodostavat Innovaatiorahoituskeskus Business Finland (viranomainen) ja Business Finland Oy (osakeyhtiö), joka tuottaa rahoituskeskuksen tehtäviin liittyviä palveluita. Business Finland Oy:n julkisia hallintotehtäviä olisivat lakimuutoksen mukaan seuraavat:

  • Markkinoita sekä asiakkaita ja näiden hankkeita koskevien tietojen kerääminen, arviointi ja analysointi sekä tietoihin liittyvien selvitysten tekeminen, kun tehtävät liittyvät Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin ja Business Finland Oy:n rahoituspäätösten valmisteluun
  • Asiakkaiden palvelutarpeiden kartoittaminen ja palveluita koskevan neuvonnan antaminen, kun tehtävät liittyvät Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin ja Business Finland Oy:n rahoituspäätösten valmisteluun
  • Suomen edustaminen kansainvälisissä organisaatioissa sekä vastaavissa kansainvälisissä tehtävissä

Lakimuutosten taustalla apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu

Lakimuutoksen taustalla on eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen keväällä 2019 antama päätös, joka koski julkisten hallintotehtävien siirtoa Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandilta Business Finland Oy:lle. Päätöksen mukaan julkisten hallintotehtävien siirrossa viranomaiselta yhtiölle on osin ongelmallisuutta perustuslain kannalta, jonka mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain erityistapauksissa ja lain nojalla.

Myös Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastusraportissaan (2019) suositellut työ- ja elinkeinoministeriölle rahoituskeskuksen ja yhtiön tehtäväjaon arvioimista kokonaisuutena uudelleen.

Business Finland on työ- ja elinkeinoministeriön alainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Se on toiminut vuoden 2018 alusta lähtien, jolloin Innovaatiorahoituskeskus Tekes ja Finpro Oy yhdistyivät.

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Liisa Lundelin-Nuortio, TEM, p. 029 504 8261
johtava asiantuntija Jenni Tapio, TEM, p. 029 504 7089

 
Sivun alkuun