Hyppää sisältöön

Lakimuutokset kolmansien maiden kansalaisten oikeudesta työskennellä huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeissä tehtävissä voimaan 9.4.2020

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 9.4.2020 16.28
Tiedote

Maassa oleskeluluvalla tai kausityölain mukaisilla luvilla oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset voivat vaihtaa työnantajaa ja ammattialaa ilman jatkoluvan hakemista. Lakimuutokset mahdollistavat näille ulkomaalaisille työskentelyn huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden kannalta tärkeissä tehtävissä. Väliaikaiset säännökset ovat voimassa 31.10.2020 saakka.

Hallitus antoi 2.4.2020 esityksen laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen muutettuna ja tasavallan presidentti vahvisti lakimuutokset 9.4.2020.

– Lainmuutos osaltaan helpottaa työvoipulaa huoltovarmuuden kannalta välttämättömillä aloilla poikkeusolojen aikana, kun rajat ovat kiinni, toteaa työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen.

Ulkomaalaislainsäädäntö ei normaalioloissa mahdollista alanvaihtoa ensimmäisessä luvassa mainitulta alalta toiselle ilman, että henkilö hakee jatkolupaa. Jatkolupahakemuksen yhteydessä alanvaihto on mahdollista. Ulkomaalaislakiin, kausityölakiin, yritysten sisällä siirtyviä ulkomaalaisia koskevaan lakiin sekä opiskelijoita, tutkijoita ja vapaaehtoistyöntekijöitä koskevaan lisättiin nyt väliaikaiset säännökset, joiden mukaan näiden lakien nojalla laillisesti maassa jo oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset saavat työskennellä huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden kannalta tärkeissä tehtävissä. Kausityölain mukaisten lupien osalta säännös koskee myös myöhemmin maahan tulevia.

Säännökset ovat voimassa 31.10.2020 saakka.

Lisätiedot:
Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, TEM, p.029 504 7112

 
Sivun alkuun