Hyppää sisältöön

Lyckad integration av invandrare bygger på flera olika faktorer

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2020 10.00
Pressmeddelande
Invandrar studerar

Sysselsättning är inte i sig ett tecken på lyckad integration och det finns inte bara en enskild mätare för integration, konstateras i arbets- och näringsministeriets översikt över integration som gavs ut den 21 januari 2020.

– Integration är en flerdimensionell helhet som bygger på flera olika faktorer och den påverkas av både det mottagande samhället och invandrarna själva. Arbetslivets mottaglighet inverkar på invandrarnas möjligheter till sysselsättning, sysselsättningen påverkar bland annat invandrarnas möjligheter att delta i samhällets verksamhet och social välfärd är en del av en god integration, konstaterar arbets- och näringsministeriets migrationsdirektör Sonja Hämäläinen.

I artiklarna som ingår i översikten konstateras att Finland lockar internationella studerande och att studerande med invandrarbakgrund betalar sig tillbaka till samhället efter utexamineringen. Enligt översikten verkar det finnas en etnisk hierarki på arbetsmarknaden: högutbildade invandrare som stannat kvar i landet har lägre inkomst- och sysselsättningsnivå än personer med finländsk bakgrund. Dessutom blir invandrare tvungna att sända fler arbetsansökningar än personer med finländsk bakgrundför att få en inbjudan till intervju, även om de skulle ha exakt samma personliga egenskaper.

Integrationen eller sysselsättningen bland personer med utländsk bakgrund kan inte enbart förklaras med invandrarnas personliga egenskaper, såsom utbildning och språkkunskap, utan det är fråga om en större invandringspolitisk kontext och samhällets attityder.

I Finland bodde 400 000 personer med invandrarbakgrund i slutet av 2018. Migrationen till Finland har ökat stadigt sedan 1990-talet och tillväxten förväntas fortsätta. För att integrationen av invandrare ska lyckas behövs det information ur olika synvinklar om hurdant stöd invandrarna behöver, vilka deras styrkor och utmaningar är med tanke på integrationen och på vilket sätt samhällsstrukturerna stöder faktisk likabehandling.

Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare ger ut en översikt över integrationen vart fjärde år. Översikten är en del av uppföljningssystemet för integration. Uppföljningssystemet och översikten har indelats i följande teman: sysselsättning, utbildning, välfärd, deltagande och dubbelriktad integration. Översikten 2019 består av infografik som presenterar indikatorerna och själva forskningspublikationen.

Ytterligare upplysningar:
Villiina Kazi, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 504 8272
Paula Karjalainen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 7117

 
Sivun alkuun