Hyppää sisältöön
Media

Marjanpoimijoiden asemaa koskevaan valmisteluun otetaan aikalisä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 9.2.2023 8.40
Tiedote
Marjanpoimija metsässä.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu kausityöasetukseen muutosta, joka olisi muuttanut luonnontuotteiden keräämisen työsuhteiseksi nopealla aikataululla. Lausuntokierrokselta saatu palaute osoitti, että nopealle etenemiselle on oikeudellisia esteitä ja muutoksen valmistelu vaatii lisää aikaa. Kesän satokaudella poimijoiden asemaa sääntelee marjalaki. Ulkoministeriö antaa erikseen ohjeet poimijoiden viisuminhaun osalta.  

Luonnontuotteiden kerääjien asemasta säädetään tällä hetkellä niin sanotulla marjalailla, joka tuli voimaan kesäkuussa 2021. Lain tarkoituksena on parantaa poimijoiden asemaa ja tuoda marjayhtiöiden velvoitteita lain tasolle. 

Työ- ja elinkeinoministeriö antoi joulukuussa eduskunnalle selvityksen lain vaikutuksista. Sen arvioidaan parantaneen työntekijöiden asemaa, vaikka vaikutusten arviointi on lyhyen soveltamisajan vuoksi vielä vaikeaa. On kuitenkin selvää, että marjalaki ei ole kokonaan poistanut alan epäkohtia.

Asetusmuutoksen taustalla pyrkimys parantaa poimijoiden asemaa

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti joulukuussa valmistelusta kausityöasetuksen muuttamiseksi. Luonnontuotteiden kerääjät tulisivat muutoksen myötä kausityöläisiksi, jolloin keruu tulisi järjestää työsuhteiseksi. Muutoksen tavoitteena oli pienentää ansiotasoon liittyvää riskiä ja tuoda poimijat työsuhteita sääntelevien lakien piiriin. 

Valmistelun taustalla olivat erityisesti syksyn 2022 aikana esiin tulleet vakavat rikosepäilyt, jotka osoittavat, että marjanpoimintaan liittyy nykymuodossaan poimijan kannalta merkittäviä riskejä. Valmistelu käynnistettiin kiireellisenä, jotta muutokset ehdittäisiin saada voimaan jo seuraavalle satokaudelle.

Lausuntokierros toi esiin nopean aikataulun haasteet 

Kausityöasetuksen muutosehdotusta koskeva lausuntokierros päättyi 2.2.2023. Lausuntopalautteen mukaan nopealle etenemiselle ilmeni kahdenlaisia oikeudellisia esteitä. 

Oikeusministeriö piti ongelmallisena, että luonnontuotteiden poimijoiden siirtyminen kausityölain piiriin rajaisi marjalain alkuperäisen soveltamisalaa merkittävästi ilman, että lainsäädäntövaltaa käyttävällä eduskunnalla olisi mahdollisuus vaikuttaa asiaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö toi lisäksi esiin, että poimijoiden siirtyminen kausityöläisiksi antaisi heille oikeuden julkisen terveydenhuollon palveluihin sekä sairausvakuutuksen mukaisiin etuuksiin ja korvauksiin. Tästä aiheutuisi mahdollisia kustannuksia, joiden edellyttämää lisätalousarviota ei käytännössä voida tässä aikataulussa antaa. 

Näiden lausuntojen perustella työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että asian valmistelua nopean aikataulun asetusmuutoksena ei ole mahdollista jatkaa. Koko lausuntopalautteesta kootaan yhteenveto jatkotyötä varten.

Tulevalla satokaudella toimitaan marjalain mukaisesti

Tulevan kesän satokaudella poimijoiden asemaa sääntelee marjalaki. Viranomaistoiminnan läpinäkyvyyteen ja lakiin perustuvuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Tämä tarkoittaa sitä, että kerääjien kokonaismäärää koskevat kiintiöneuvottelut Thaimaan valtion kanssa jäävät pois, samoin marjanpoimijoiden allokointi yritysten kesken. Ulkoministeriö antaa erikseen ohjeet poimijoiden viisuminhaun osalta.

Työ- ja elinkeinotoimisto hoitaa sille marjalain mukaan kuuluvaa tehtävää yritysten luotettavuuden arvioijana, ja työsuojeluviranomaiset valvovat marjalain noudattamista. Nämä tehtävät ovat erityisen tärkeitä tulevalla satokaudella kerääjien oikeuksien suojelemiseksi. 

Työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoministeriö jatkavat tavanomaista valtioidenvälistä yhteistyötä Thaimaan ja mahdollisten muidenkin kerääjien lähtömaiden kanssa.

Määrätietoisia toimia hyväksikäytön torjumiseksi tarvitaan tulevina vuosina

Vaikka luonnontuotteiden kerääjien asemaa ei voida nopeasti muuttaa, on työtä kerääjien aseman parantamiseksi syytä jatkaa kokonaisvaltaisesti. On tärkeää selvittää huolellisesti sekä marjalain että kausityölain uudistamisen kautta käytettävissä olevat vaihtoehdot. 

Kerääjien aseman parantaminen tullaan kirjaamaan myös ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön vastaiseen valtioneuvoston strategiaan, joka valmistuu vielä tänä keväänä ja joka tarjoaa suuntaviivoja hyväksikäytön vastaiseen työhön tulevina vuosina.

Lisätiedot:
Johtava asiantuntija Katri Niskanen, p. 0295 047 373

 
Sivun alkuun