Hyppää sisältöön

Markkinavalvontasääntelyn koordinaatioryhmä aloittaa 2.1.2020

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 2.1.2020 14.18
Tiedote
Kuvassa konttinosturi nostaa konttia tavarasatamassa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut koordinaatioryhmän EU:n uuden markkinavalvonta- ja vaatimustenmukaisuusasetuksen täytäntöönpanon koordinointia varten. Ryhmä koostuu ministeriöiden edustajista ja sen toimikausi on 2.1.2020–31.8.2021.

Ryhmä koordinoi markkinavalvonta-asetuksen kansallista täytäntöönpanoa ja seuraa lainvalmistelua. Koordinaatioryhmä keskustelee kullakin tuotesektorilla suunnitelluista täytäntöönpanotoimista ja hakee yhdenmukaisia ratkaisuja.

Markkinavalvonta-asetus vähentää vaatimustenvastaisten tuotteiden määrää sisämarkkinoilla, tehostaa markkinavalvontaa ja parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. Tavoitteena on myös tasapuolisten kilpailuolosuhteiden luominen kaikille talouden toimijoille. Suurin osa markkinavalvonta-asetuksesta koskee markkinavalvontaviranomaisia, mutta siinä säädetään myös ulkorajavalvonnasta sekä asetetaan velvoitteita yrityksille. Uusia markkinavalvontaviranomaisen toimivaltuuksia ovat mm. toimivalta

  • ostaa tuotenäytteitä valehenkilöllisyyden turvin,
  • vaatia tietyn sisällön poistamista verkkorajapinnalta ja
  • vaatia verkkorajapintaan pääsyn rajoittamista.

Markkinavalvonta-asetusta sovelletaan 70 sektorikohtaisen EU-säädöksen kattamiin tuotesektoreihin. Näitä ovat esimerkiksi lelut, lannoitteet, moottoriajoneuvot ja hissit.

Asetus on tullut voimaan heinäkuussa 2019, ja sitä aletaan soveltaa pääosin kesällä 2021.

Asetus korvaa aiempaa sääntelyä. Asetus edellyttää kansallisesti sekä säädösmuutoksia että muita täytäntöönpanotoimia.

Ministeriöiden välistä koordinaatiota tarvitaan

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa asetuksen täytäntöönpanosta oman hallinnonalansa säädösten osalta. Työ- ja elinkeinoministeriön toinen tärkeä rooli on ministeriöiden välisen koordinaation varmistaminen, sillä markkinavalvonta-asetus koskettaa laajasti eri EU:n tuotesäädöksiä. Nämä säädökset jakautuvat työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, ympäristöministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä sisäministeriön hallinnonaloille. Lisäksi koordinaatioryhmässä on edustus oikeusministeriöstä sekä Tullia koskevan sääntelyn vuoksi valtiovarainministeriöstä.

Koordinaatioryhmä tarkastelee tarvittaessa myös EU:n vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen kansalliseen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä.

Kansallisen lainsäädännön yhdenmukaistamiseen tarjoutuu tilaisuus EU:n uutta, horisontaalista markkinavalvontasääntelyä täytäntöön pantaessa. Viime vuosina Suomessa on jo toteutettu markkinavalvontasääntelyn yhdenmukaistamista työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle kuuluvalla horisontaalisella lailla eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta. Sääntelyn yhdenmukaistuminen on kaikkien toimijoiden edun mukaista.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Pauliina Kanerva, TEM, puh. 029 5060 160
asiantuntija Emilia Tiuttu, TEM, puh. 029 5047 127

 
Sivun alkuun