Hyppää sisältöön
Media

Matkailufoorumi pohti toimenpiteitä Suomen saavutettavuuden parantamiseksi

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.11.2022 11.00
Uutinen

Matkailufoorumin 11.11.2022 pidetyssä kokouksessa käytiin keskustelua Suomen saavutettavuuden kehittämisestä matkailualan tarpeet huomioiden. Keskustelussa nousi esille sekä Suomen kansainvälinen saavutettavuus ja sisäinen saavutettavuus.

Liikenne- ja viestintäministeriön Tiia Orjasniemi alusti matkaketjujen kehittämisestä sekä Matkailufoorumin henkilöpalveluliikennettä edustavien jäsenten (VR, Finnair, Matkahuolto, Viking Line) alkupuheenvuorot inspiroivat jäsenet vilkkaaseen keskusteluun. 

Jäsenten näkemysten mukaan hyvät liikenneyhteydet ja liikenneyhteyksien sujuva yhteen toimivuus matkaketjuina ovat matkailualalle välttämättömiä. Matkailijan tulee sujuvasti löytää tietoa vaihtoehtoisista liikennepalveluista, reiteistä, aikatauluista ja hinnoista sekä pystyä suunnittelemaan ja ostamaan matkansa digitaalisesti. Myös reittivaihtoehtojen kestävyyttä tulisi pystyä vertailemaan. 

Jäsenet kritisoivat, että kansallisella tasolla saavutettavuuden kehittämiseen ei riittävästi osallisteta matkailualan toimijoita. Esille nousi toive koordinoida kansallisella tasolla matkaketjujen muodostamista sekä kehittämistyössä saavutettujen tiedon ja kokemusten vaihtoa. Jäsenet toivoivat myös Suomen kansainvälisen saavutettavuuden strategiaa, erityisesti lentoliikenteelle. 

Matkailullisen maakuvatyön resursoinnissa tulee jäsenten näkemysten mukaan huomioida myös uusien reittien ja liikenneyhteyksien avaamiseen tarvittava panostus. Puheenvuoroissa mainittiin myös mm. saaristoyhteyksien, autoilun, pyöräilyn, lentämisen uusien muotojen ja digitaalisen tietokannan merkittävyys saavutettavuuden sujuvuudelle. 

Matkailufoorumin tehtävänä on toimia kansallisena neuvoa-antavana asiantuntijaryhmänä laajasti matkailun kehittämiseen liittyvissä strategisissa kokonaisuuksissa. Foorumin puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri Mika Lintilä ja varapuheenjohtajana työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Ilona Lundström

Foorumissa ovat edustettuina alan kannalta keskeiset ministeriöt sekä niiden hallinnonalojen yksiköt, maakuntien liitot ja valtion aluehallinto, matkailun alueorganisaatiot, matkailuyritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä järjestöt. Matkailufoorumin sihteeristö toimii työ- ja elinkeinoministeriössä.

Lisätiedot: 
johtava asiantuntija, Sanna Kyyrä, TEM, p. 029 504 7012 
 

 
Sivun alkuun