Hyppää sisältöön
Media

Matkailufoorumi Rovaniemellä: osaava työvoima ja Suomen matkailullinen maakuva toimialan elpymisen keskiössä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 16.9.2022 13.27
Uutinen

Matkailufoorumi keskusteli Rovaniemellä 16.9.2022 pidetyssä kokouksessaan elinkeinoministeri Mika Lintilän johdolla matkailualan osaavan työvoiman saatavuudesta sekä maakuvatyöstä matkailun edistämisessä.

TEM:n alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen esitteli toimenpide-ehdotuksia matkailualan työllisyyden vahvistamiseksi sekä ministeriössä käynnissä olevan majoitus-, ravitsemis- ja matkailualan työvoima-tiekarttatyötä, joka valmistuu vuoden loppuun mennessä. Matkailufoorumin jäsenet kiittivät työryhmän työtä ja nostivat esille keskeisinä toimenpiteinä erityisesti alan imagon nostamisen, eläkeläispotentiaalin hyödyntämisen, työllisyyspalveluiden tarjonnasta viestinnän sekä yhteistyön alan oppilaitosten ja yritysten välillä. Myös työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton merkityksestä alan tulevaisuudelle vaihdettiin näkemyksiä. 

Suomen matkailun edistämistyöhön panostetaan osana Suomen maakuvatyötä. Vahvuutemme maailmalla ovat muun muassa yhteiskunta, panostukset koulutukseen ja menestyksemme kansainvälisessä onnellisuusvertailuissa. Suomalaista kulttuuria ei sen sijaan tunneta hyvin.. Ulkoministeriön Laura Kamrasin ja Visit Finlandin Heli Jimenezin alustukset asiasta saivat aikaan vilkasta keskustelua. Foorumin jäsenet totesivat, että Suomen huonoon tunnettuuteen maailmalla auttaa vaan näkyvyyden lisääminen, mikä mahdollistaa myös matkailullisen näkyvyyden vahvistamisen. 

Matkailufoorumin tehtävänä on toimia kansallisena neuvoa-antavana asiantuntijaryhmänä laajasti matkailun kehittämiseen liittyvissä strategisissa kokonaisuuksissa. Foorumissa ovat edustettuina alan kannalta keskeiset toimijat julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. 

Lisätiedot: 
johtava asiantuntija Sanna Kyyrä, TEM, p. 029 504 7012 
 

 
Sivun alkuun