Hyppää sisältöön

Ministeri Kulmuni kysyi osapuolten näkemyksiä keinoista sähkön siirtohintojen nousupaineiden hillitsemiseksi

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 2.9.2019 16.39
Tiedote

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni järjesti 2.9.2019 Säätytalossa keskustelutilaisuuden sähkön siirtohinnoista. Paikalle oli kutsuttu jakeluverkkoyhtiöiden, sähkön käyttäjien sekä tutkijoiden ja viranomaisten edustajat etsimään konkreettisia keinoja ja tuomaan ehdotuksia sähkönjakelun hintojen korotuspaineiden vähentämiseksi.

– Tämä keskustelutilaisuus antoi hyviä ajatuksia keinoista, joilla sähkön siirron hintapaineita voidaan hillitä. Tarkastelemme niitä nyt virkamiestemme kanssa ja ryhdymme toimiin tilanteen helpottamiseksi, kommentoi ministeri Kulmuni käytyä keskustelua.

Vuoden 2011 lopulla Tapani- ja Hannu-myrskyt aiheuttivat suuria sähkökatkoja jättäen yli puoli miljoonaa ihmistä vaille sähköä, osan jopa yli viikon ajaksi. Myrskyt käynnistivät keskustelun tarpeesta parantaa jakeluverkkojen toiminta- ja säävarmuutta. Vuoden 2013 sähkömarkkinalakiin sisällytettiinkin vaatimukset sähköverkkojen toimintavarmuuden parantamisesta vuoden 2028 loppuun mennessä niin, että sähkökatkot eivät saa olla asemakaava-alueilla on yli 6 tuntia ja muilla alueilla yli 36 tuntia pidempiä.

Parantuneella toimitusvarmuuden kääntöpuolella ovat olleet kohonneet siirtohinnat. Lain vaatimukset aiheuttivat odotetusti sähköyhtiöille tarpeen aikaistettuihin ja lisäinvestointeihin, jotka ovat näkyneet asiakkaille merkittävinä ja nopeina sähkön siirtohintojen korotuksina.

Nopeita muutosehdotuksia sähkömarkkinalakiin jo tänä syksynä 

Hallitusohjelman mukaan sähkön siirtohintojen hillitsemiseksi toteutetaan muun muassa sähkönsiirron kustannusselvityksen (professori Partasen selvitys 29.11.2018) johtopäätöksiä, kuten alituottojen tasausjakson pidennys. Lisäksi kehitetään sähköverkon joustavuutta ja vaihtoehtoisia tapoja varmistaa sähkön toimitusvarmuus erityisesti haja-asutusalueilla sekä selvitetään mahdollisuus rajoittaa nykyisestään sähkönsiirtomaksujen vuotuista korotusta.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmisteekin jo loppuvuoden aikana hallituksen esityksen sähkömarkkinalain muutoksesta, joka pidentäisi alituottojen tasausjaksoa ja laskisi vuotuisten korotusten ylärajaa.

Sähkön siirtohintojen alituottojen jaksotusta pidennettäisiin nykyisestä neljästä vuodesta kahdeksaan vuoteen. Muutos mahdollistaisi siirtohintojen korotusten siirtämisen eteenpäin ilman sähkönkäyttäjille aiheutuvia lisäkustannuksia. Käytännössä tämä tarkoittaisi tasaisempia siirtomaksuja, kun sama siirtomaksumäärä kerättäisiin pidemmällä aikavälillä. Siirtohintojen vuosikorotusten 15 prosentin kattoa tarkasteltaisiin uudelleen.

Ministeriö pohtii myös muita toimenpiteitä

Kuten professori Partasen raportti osoitti, myös muita keinoja siirtohintojen nostopaineiden helpottamiseksi on löydettävissä. Ministeriö pohtii tässä hengessä myös muita toimenpiteitä, mutta niiden toteuttaminen vie enemmän aikaa. Esimerkiksi ensi vuodeksi on suunniteltu toteutettavaksi sähköverkkojen joustavaan käyttöön liittyviä säädösmuutoksia.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Arttu Karila, puh. 029 504 7230
hallitusneuvos Arto Rajala, TEM, puh. 029 506 4828
ylitarkastaja Tatu Pahkala, puh. 029 506 4217

 
Sivun alkuun